pondelok, 27. januára 2020Meniny má Bohuš

Obstarávanie – expirované

Verejné obstarávanie

Obstarávanie - expirované
Obstarávateľská organizácia: Obec Jedľové Kostoľany Obecný úrad Jedľové Kostoľany 297,   951 96 Jedľové Kostoľany,  okr. Zlaté Moravce       Jedľové Kostoľany, 30.3.2010   Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania  - Výzva na predloženie ponuky   Obec Jedľové Kostoľany, zastúpená starostom obce Jozefom Ďuriačom, vyhlásila verejné obstarávanie podľa § 99  a súvisiacich ustanovení zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na  zadanie podprahovej zákazky na predmet zá

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – Výzva na predloženie ponuky

Obstarávanie - expirované
Obstarávateľská organizácia: Obec Jedľové Kostoľany Obecný úrad Jedľové Kostoľany 297, 951 96 Jedľové Kostoľany, okr. Zlaté Moravce Jedľové Kostoľany, 5.10.2009 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Výzva na predloženie ponuky Obec Jedľové Kostoľany, zastúpená starostom obce Ing. Jozefom Ďuriačom, vyhlásila verejné obstarávanie podľa § 99 a súvisiacich ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na zadanie podprahovej zákazky na predmet zákazky: „Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba ha

Výberové konanie

Obstarávanie - expirované
VÝBEROVÉ KONANIE   Obec Jedľové Kostoľany, zriaďovateľ Základnej školy, Jedľové Kostoľany 75, podľa § 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa / ky Základnej školy, Jedľové Kostoľany 75 s možným nástupom od 1.7.2009 Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: požadov