streda, 22. januára 2020Meniny má Zora

Úradná tabuľa – expirované

Pozvánka na 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Úradná tabuľa - expirované
Pozývam Vás  na   9.  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Jedľových Kostoľanoch, ktoré sa uskutoční dňa 12.12.2019 o 19:00 v priestoroch Obecného úradu. P r o g r a m: Otvorenie zasadania a procedurálne veci Kontrola plnenia uznesenia VZN č. 2/2019 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2020 VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jedľové Kostoľany VZN č. 4/2019 o miestnych daniach Príkaz starostu obce na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov – schválenie Žiadosť o finančný príspevok – TJ Slovan Jedľové Kostoľany, Obec Jelenec a Kolíňany Rôzne Záver Jedľové Kostoľany, 9.12.2019