štvrtok, 22. marec 2018Meniny má Beňadik

Demografia

Dedina má roztýlenú formu osídlenia. Centrálna časť sa začala budovať okolo kostola, neskôr sa začali vytvárať osady-štále, z ktorých niektoré boli osídľované miestnym obyvateľstvom a ďalšie zas ľuďmi, ktorí prišli z iných krajov.

Bresov štál (Bresovo) – názov je pravdepodobne odvodený od brezového lesa. Pôvodný jedľový porast bol vyrúbaný baníkmi z rudnej bane. V súvislosti s týmto štálom sa spomína baňa na zlato, aj sklárska pec z 19. storočia.
Nemčekovce – prví obyvatelia pochádzali od Novej Bane. Po ich vymretí tento štál obsadili obyvatelia Drienok.
Horné a Dolné Lúčno – pri studničke v lese sa usadil obyvateľ obce, neskôr tu pribudli obyvatelia pochádzajúci z Malej Lehoty.
Drienky – podľa porastu drienok, prvý usadlík bol obyvateľ dediny.
Hujavovce (Kazimírov štál) – prví obyvatelia pochádzali z Poľska, neskôr sa časť z nich presídlila do dediny.
Lukáčov štál (Lukačovce) – prvý obyvateľ Lukáč prišiel z Radobice.
Bošiakovce – prví obyvatelia pochádzali z Bošian.
Borisko – podľa porastu borievok, ktoré sa tu vyskytovali. Skladá sa z dvoch častí – Tŕnina a Borisko.

Farská kronika v roku 1802 uvádza postavených 68 domov. V roku 1880 to bolo 147 domov a o päťdesiat rokov neskôr sa ich počet zvýšil o vyše 100% na 311 domov. O ďalších 50 rokov, v roku 1980,  predstavoval nárast iba niečo cez 30% na 405 domov.Začiatkom 19. storočia žilo v obci 863 obyvateľov, z toho 480 priamo v dedine a ostatní na štáloch a na sklárni v Hlbokej. Pri sčítaní ľudu v roku 1869 to bolo 1087 obyvateľov a v roku 1880 tu žilo 1008 obyvateľov. O päťdesiat rokov neskôr ich už bolo 1490, pričom historicky doložený najvyšší počet bol 1701 v roku 1961. Od tohto roku postupne nastal mierny až výrazný úbytok obyvateľov až k číslu 1000, okolo ktorého sa počet pohybuje aj dnes.

V súvislosti s poklesom počtu ľudí sa menila aj veková štruktúra smerom k poproduktívnym kategóriám, ktoré tvorili v roku 1995 až 30% z celkového počtu obyvateľov.