štvrtok, 22. marec 2018Meniny má Beňadik

Rastlinstvo

Horstvá Tríbeč, Pohronský Inovec a výbežok okraja Podunajskej nížiny fytogeograficky patria do oblasti západokarpatskej kveteny, presnejšie do predkarpatskej flóry. Oblasť Jedľových Kostolian je už za hranicou panónskej oblasti, no charakter vegetácie je stále poznačený teplomilnou panónskou flórou, ktorá postupne prechádza do vegetácie vyšších oblastí Tríbeča a Pohronského Inovca. Na jednej strane tu rastie mnoho teplomilných druhov, no miestami sú zastúpené aj druhy rastúce vo vyšších oblastiach.Na jar je možné vidieť snežienky, blyskáče, fialky, prvosienky a tiež podbeľ a púpavu, neskôr margarétky, zvončeky, na pasienkach je mnoho druhov tráv a samozrejme aj burín – nevädze a vlčie maky. Nájdu sa tú však aj exotickejšie druhy, jedným z nich je napríklad vistéria japonská.

Oblasť je veľmi bohatá aj na rôzne druhy liečivých rastlín. K príprave čajov a k domácemu liečeniu sa zbierajú divozel veľkokvetý, skorocel kopijovitý, kostihoj lekársky, čakanka obyčajná, ľubovník bodkovaný, rebríček obyčajný, materina dúška, repík lekársky a iné. Pestrosť a bohatosť rastlín v Tríbeči a Pohronskom Inovci charakterizuje aj fakt, že v oblasti rastie 30 druhov úplne alebo čiastočne chránených rastlín. Okrem  liečivých rastlín je však možné natrafiť aj na jedovaté druhy – napríklad na lúkach je to iskerník prudký, v lesoch vranie oko štvorlisté, ľuľkovec zlomocný, prípadne na jesenných lúkach je to jesienka obyčajná. Samozrejme, že tu nie je možné vymenovať všetky druhy flóry, preto spomeňme ešte aspoň lesné jahody na čistinkách v lesoch, šípky a trnky, ostružiny černicové a malinové, ako aj výskyt drienky obyčajnej.Oblasť z drvivej väčšiny pokrývajú listnaté lesy, ktoré sú vytvorené z porastov stromov, kde sú najviac zastúpené dub letný, dub zimný, hrab obyčajný, buk lesný, breza biela a agát biely. V ihličnatých porastoch sa najviac vyskytujú smrek obyčajný a borovica čierna. V okolí povodia Žitavy a jej prítokov sa vypínajú topole, jelše a vŕby.

Osobitnú skupinu vegetácie v regióne tvoria huby. Nachádzajú sa tu vyhľadávané hubárske oblasti okolia. Na lúkach možno nájsť tanečnice poľné, májovky i rôzne druhy pečiarok, v lesoch sa v prípade priaznivých klimatických podmienok vyskytuje hríb dubový, masliak, suchohríb a tiež rôzne druhy kozákov a rýdzikov.Priaznivosť klimatických podmienok pre vyššie uvedené rastlinstvo je daná relatívne vysokou priemernou ročnou teplotou a hlavne teplotou v jarnom, letnom a jesennom období, ako aj dostatočnom ročnom úhrne zrážok.

Obyvatelia obce vo svojich záhradkách väčšinou pestujú zeleninu pre vlastnú potrebu. Venujú sa hlavne pestovaniu zemiakov, cibule, cesnaku, mrkvy, petržlenu, zeleru, fazule, hrachu, papriky a rajčín. Z ovocných drevín sa najviac pestujú jablone, hrušky, slivky, čiastočne aj marhule, broskyne a čerešne.