štvrtok, 22. marec 2018Meniny má Beňadik

Všeobecný popis

Príjazd do obce

Jedľové Kostoľany sú podhorská obec, ležiaca na západnom Slovensku, na južnom svahu Tríbečských vrchov a severných svahoch Pohronského Inovca, na hornom toku riečky Žitavy, vo vzdialenosti 35 km východoseverovýchodne vzdušnou čiarou od krajského mesta Nitra a 12 km severovýchodne od okresného mesta Zlaté Moravce. GPS súradnice centra obce sú  48°28’19“ N a 18°29’49“ E. Centrum obce má nadmorskú výšku 400 m n.m., v chotári 340 – 722 m n.m. Najnižší bod sa nachádza pred vstupom do dediny pri mlyne, najvyšší je Bresov vrch. K samotnej obci prináležia vzdialené osady, nazývané štále – Borisko, Bošiakov štál, Bresovo, Dolné Lúčno, Drienky, Horné Lúčno, Hujavovce (Kazimírov štál), Levasovský štál, Lukáčov štál, Mašírovce, Modoš, Nemčekovce. Katastrálne územie tvorí 2927 ha, z čoho je 837 ha poľnohospodárskej pôdy prevažne vo forme lúk a pasienkov. Kataster hraničí na severe a severovýchode s katastrom obce Malá Lehota (severovýchodnú hranicu tvorí Žitava), na východe s Veľkou Lehotou (hranicou je Osný a Šibeničný vrch), na juhu s Obycami (Osná dolina a vrch Včelár) a na západe sú to Hostie s úzkym pásom katastra Skýcov.