pondelok, 22. apríl 2019Meniny má Slavomír

Rozhodnutie starostu obce – voľby do Európskeho parlamentu

R O Z H O D N U T I E

starostu obce Jedľové Kostoľany

zo dňa 18.02.2019

o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti pre voľby do Európskeho parlamentu 2019

Podľa § 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

u t v á r a m

jeden volebný okrsok pre voľby do Európskeho parlamentu a

u r č u j e m

volebnú miestnosť v spoločenskej miestnosti Obecného úradu v Jedľových Kostoľanoch, Jedľové Kostoľany 297, 951 96.

 

Dušan Kazimír
starosta obce

Počet zobrazení článku: 72