štvrtok, 22. marec 2018Meniny má Beňadik

Služby občanom

 

ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU:
 
január – 10,11, 24, 25
február – 7, 8, 21, 22
marec – 7, 8, 21, 22
apríl – 4, 5, 18, 19
máj – 2, 3, 16, 17, 30, 31
jún – 13, 14, 27, 28
júl – 11, 12, 25, 26
august – 8, 9, 22, 23
september – 5, 6, 19, 20
október – 3, 4, 17, 18, 30, 31
november – 14, 15, 28, 29
december – 12, 13, 27, 28
 
 
ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU:
 
PET flaše:
5.1.,  2.2.,  2.3,  6.4.,  4.5., 1.6., 
6.7., 3.8.,  7.9.,  5.10., 2.11., 7.12.
 
Sklo:
29.01., 26.03., 28.05., 30.07., 24.09., 26.11.
 
Papier:
13.03., 12.06., 11.09., 11.12.
 
Jedlé oleje a tuky z domácnosti:
dvor obecného úradu otvorený počas úradných hodín
 
Malé baterky:
základná škola  počas vyučovania
 
 
ZBER VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU:
bude vyhlásený rozhlasom.
 
Overovanie podpisov
Osvedčovanie listín
Kopírovacie služby
Prenájom sály kultúrneho domu
Štiepkovanie