pondelok, 22. apríl 2019Meniny má Slavomír

Služby občanom

ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU:

 
január         9, 10, 23, 24
február       6, 7, 20, 21
marec         6, 7, 20, 21
apríl           3, 4, 17, 18
máj            2, 3, 15, 16, 29, 30
jún             12, 13, 26, 27
júl              10, 11, 24, 25
august       7, 8, 21, 22
september 4, 5, 18, 19
október      2, 3, 16, 17, 30, 31
november  13, 14, 27, 28
december  11, 12, 27, 30
 
 
ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU:
 
PET flaše:
4.1.,  1.2.,  1.3,  5.4.,  6.5., 7.6., 
8.7., 2.8.,  6.9.,  4.10., 4.11., 6.12.
 
Sklo:
28.01., 25.03., 27.05., 29.07., 30.09., 25.11.
 
Papier:
12.03., 11.06., 10.09., 10.12.
 
Jedlé oleje a tuky z domácnosti:
dvor obecného úradu otvorený počas úradných hodín
 
Malé baterky:
základná škola  počas vyučovania
 
 
ZBER VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU:
bude vyhlásený rozhlasom.
 
Overovanie podpisov
Osvedčovanie listín
Kopírovacie služby
Prenájom sály kultúrneho domu
Štiepkovanie