štvrtok, 22. marec 2018Meniny má Beňadik

Starosta obce

Vážení spoluobčania, milí návštevníci,

vítam Vás na internetovej stránke obce Jedľové Kostoľany. Vytvorením tejto stránky Vám chceme priblížiť minulosť, ale aj súčasnosť našej malej obce. Verím, že i Vy nám pomôžete pri jej tvorbe a zašlete nám zaujímavé návrhy, podklady alebo fotografie z jej histórie i súčasnosti, informácie o zaujímavých rodákoch alebo osobách pôsobiacich v obci, informácie zo športu, kultúry, záujmovej či podnikateľskej činnosti. Súčasne Vás však prosím o zhovievosť, ak na nej požadované informácie nenájdete ihneď, pretože ju priebežne dopĺňame popri inej činnosti Obecného úradu.

Starosta obce – Dušan Kazimír
mobil: 0903215098
tel.: 037/6338 225
fax: 037/6338 215
email: starosta@jedlovekostolany.sk

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Viac informácií sa dočítate tu. 

Starosta:

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia
  • vykonáva obecnú správu
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu