streda, 29. januára 2020Meniny má Gašpar

Značka: výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie ponuky – Multifunkčné ihrisko v obci Jedľové Kostoľany

Obstarávanie - expirované
Predmet obstarávania: Multifunkčné ihrisko v obci Jedľové Kostoľany Druh zákazky: stavebné práce Dĺžka trvania zákazky: 2 mesiace Predpokladaná hodnota zákazky: 58 893,33 € bez DPH Termín predloženia ponuky: do 4.9.2019 do 9,00 hod. Dokumentácia na stiahnutie vo formáte pdf: Výzva na predloženie ponuky Projektová dokumentácia Výkaz výmer