štvrtok, 22. marec 2018Meniny má Beňadik

Zmluvy

Dátum zverejneniaTyp zmluvyZmluvná_strana 1Zmluvná_strana 2Predmet zmluvyZmluva v PDF
21.03.2018Zmluva o spolupráci a poradenstveTORVEL s.r.o. BratislavaObec Jedľové Kostoľany Konzultačné služby a plnenia smerujúce k získaniu grantuZobraziť
12.03.2018Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP18/02/094KOMENSKY, s.r.o. KošiceObec Jedľové Kostoľanyposkytovanie služby "Škôlka KOMENSKY Plus"Zobraziť
12.02.2018Zmluva o nájme pozemkovObec Jedľové KostoľanyJUDr. František Legát a manž. Ruženanehnuteľnosti (nájom pozemkov pod nehnuteľnosťami)Zobraziť
08.02.2018Zmluva o likvidácií odpadových vôdŠtefan Mišuta SľažanyObec Jedľové Kostoľanyvývoz odpadových vôd zo ZŠ, Obecného pohostinstva a kultúrneho domuZobraziť
23.01.2018Zmluva o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu - DodatokTSm Zlaté MoravceObec Jedľové Kostoľanyodvoz a likvidácia KO a drobného stavebného odpaduZobraziť
16.01.2018Kúpna a zámenná zmluvaObec Jedľové KostoľanyBohuš Biely, Rudolf Ďatko, Jaroslav Ivančíknehnuteľnosti (pozemky)Zobraziť
12.01.2018Kúpna zmluva Obec Jedľové KostoľanyJozef Ďatko a manž.nehnuteľnosť (pozemky)Zobraziť
08.01.2018Kúpna zmluva Obec Jedľové KostoľanyIng. Alexander Sárkánynehnuteľnosť (pozemok)Zobraziť
19.12.2017Zmluva o dielo č. 24112017SCANSIS Slovakia s.r.o. BratislavaObec Jedľové KostoľanyZhotovenie diela "Multifunkčné ihrisko v obci Jedľové Kostoľany"Zobraziť
11.12.2017Dodatok ku kúpnej zmluveObec Jedľové KostoľanyŠtefan Tomašov a manž. LiliananehnuteľnosťZobraziť
01.12.2017Zmluva o dieloIng. Ľubomír Hoffreiter Svätý AntonObec Jedľové KostoľanyZhotovenie diela "Obecný úrad Jedľové Kostoľany - zníženie energetických nárokov budovy"Zobraziť
16.11.2017Zmluva o poskytnutí služby - dodatok č.1 k zmluve č. 09062017B zo dňa 18.7.2017Gemini People s.r.o. BratislavaObec Jedľové KostoľanyPoskytovanie odborných služieb vo verejnom obstarávaníZobraziť
30.10.2017Darovacia zmluvaDušan Kazimír a manž. EvaObec Jedľové Kostoľanynehnuteľnosť (orná pôda)Zobraziť
27.10.2017Dodatok ku kúpnej zmluveObec Jedľové KostoľanyŠtefan Tomašov a manž. LiliananehnuteľnosťZobraziť
16.10.2017Zámenná zmluvaObec Jedľové KostoľanyJúlius Partlnehnuteľnosti (pozemky)Zobraziť
04.10.2017Kúpna zmluvaAutocentrum AAA Auto a.s. BratislavaObec Jedľové KostoľanyAutomobil Kia SportageZobraziť
21.09.2017Zmluva o dielo č.02/2017LUKASTAV SK s.r.o. HostieObec Jedľové KostoľanyZhotovenie diela "Vybudovanie oddychovej zóny"Zobraziť
31.08.2017Kúpna zmluvaObec Jedľové KostoľanyŠtefan Tomašov a manž. LiliananehnuteľnosťZobraziť
28.07.2017Zmluva o poskytnutí podpory z enviromentálneho fonduSlovenská agentúra životného prostredia Banská BystricaObec Jedľové Kostoľanydotácia v rámci programu obnovy dediny - Oáza oddychuZobraziť
25.07.2017Zmluva č. 09062017B o poskytnutí službyGEMINI People s.r.o. BratislavaObec Jedľové Kostoľanyposkytnutie služby - plnenia smerujúce k získaniu grantuZobraziť
15.06.2017Zmluva č. 37403 o poskytnutí dotácieDobrovoľná požiarna ochrana SR BratislavaObec Jedľové Kostoľanyposkytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SRZobraziť
15.06.2017Zmluva o dielo č. 13062017DIMI max s.r.o. TopoľčiankyObec Jedľové KostoľanyZhotovenie diela - stavebné práce na projekte "Oáza oddychu"Zobraziť
09.06.2017Zmluva o dielo č. 001/2017A.S. MOZAIKA INVEST s.r.o. NitraObec Jedľové KostoľanyZhotovenie diela - spevnené plochy (chodníky) na cintoríneZobraziť
09.06.2017Zmluva č. 370/2017 o poskytnutí dotácieNitriansky samosprávny kraj NitraObec Jedľové KostoľanyDobudovanie detského ihriska v oddychovej zóneZobraziť
09.06.2017Zmluva č. 6/1000084648Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. NitraObec Jedľové Kostoľanydodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôdZobraziť
01.06.2017Záložná zmluva č. 0130-PRB/2016/ZMinisterstvo dopravy a výstavby SRObec Jedľové Kostoľanynájomné bytyZobraziť
30.05.2017Zmluva o dieloZEERTS s.r.o. Malý LapášObec Jedľové Kostoľanyzhotovenie diela "Vybudovanie monitorovacieho kamerového systému"Zobraziť
28.04.2017Zmluva o poskytnutí dotácie č. 76/NR/2016MV SR, Okresný úrad NitraObec Jedľové Kostoľanydotácia na prevenciu kriminality, kamerový systém - 3. etapaZobraziť
26.04.2017Zmluva o poskytovaní služieb a licenčná zmluvaRemek s.r.o. NitraObec Jedľové Kostoľanydodanie a udržiavanie informačného systémuZobraziť
26.04.2017Zmluva o bežnom účte - dodatokVUB a.s. BratislavaObec Jedľové Kostoľanydodatok - vinkuláciaZobraziť
22.03.2017Dohoda o vysporiadaní vlastníctva25 účastníkovObec Jedľové Kostoľanydohoda o vysporiadaní vlastníctva k pozemkom pod školouZobraziť
21.03.2017Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkovMesto Zlaté MoravceObec Jedľové Kostoľanyposkytnutie finančnej dotácieZobraziť
17.03.2017Kúpno-predajná zmluva9 účastníkovObec Jedľové Kostoľanyoddelené časti pozemkov pod cestuZobraziť
07.03.2017Dodatok ku KZObec Jedľové KostoľanyAnton Páleníknehnuteľnosť, pozemok, dodatok ku KZ zo dňa 15.12.2016Zobraziť
14.02.2017Dodatok ku KZObec Jedľové KostoľanyAnton Páleníknehnuteľnosť, pozemok, dodatok ku KZ zo dňa 15.12.2016Zobraziť
20.01.2017Dodatok ku KZObec Jedľové KostoľanyMichal Homola a Danka Homolová, Štefan Homola a Marie Homolovánehnuteľnosť (pozemky)Zobraziť
12.01.2017Zmluva o poskytnutí služiebPROUNION a.s. NitraObec Jedľové Kostoľanyspracovanie a implementácia projektu v rámci IROP 2014-2020Zobraziť
27.12.2016Zmluva o poskytovaní služiebSlovak Telekom a.s. BratislavaObec Jedľové KostoľanyBiznis ISDN Uni 100
Biznis linka L tel. prípojka VOBB
tel. prípojka TP1
Zobraziť
27.12.2016Zmluva o pripojení k IS DCOMDatacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska BratislavaObec Jedľové Kostoľanypripojenie a používanie informačného systému DCOMZobraziť
16.12.2016Kúpna zmluvaObec Jedľové KostoľanyJozef Rosolnehnuteľnosť (pozemok)Zobraziť
16.12.2016Kúpna zmluvaObec Jedľové KostoľanyJuraj Páleníknehnuteľnosť (pozemok)Zobraziť
16.12.2016Kúpna zmluvaObec Jedľové KostoľanyAnton Páleníknehnuteľnosť (pozemok)Zobraziť
24.11.2016Zmluva č. 131-PRB/2016MDVaRV SRObec Jedľové Kostoľanydotácia na obstaranie technickej vybavenostiZobraziť
24.11.2016Zmluva č. 130-PRB/2016MDVaRV SRObec Jedľové Kostoľanydotácia na nájomné bytyZobraziť
24.11.2016Záložná zmluva č. 400/173/2016Štátny fond rozvoja bývania BratislavaObec Jedľové Kostoľanybytový dom č.s.32Zobraziť
15.11.2016Zmluva o úvere č. 400/173/2016Štátny fond rozvoja bývania BratislavaObec Jedľové Kostoľanybytový dom č.s.32Zobraziť
24.10.2016Zmluva o dieloMontservis - Ján Pacalaj Malá LehotaObec Jedľové Kostoľanyzhotovenie diela - oprava kotla VSB4Zobraziť
24.10.2016Zmluva o poskytnutí fin. príspevkuMikroregión TríbečskoObec Jedľové Kostoľanynenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu kotolneZobraziť
19.09.2016Zmluva o dielo č. S1602301ANEKO SK a.s. Zlaté MoravceObec Jedľové Kostoľanyzhotovenie diela - výmena okien ZŠZobraziť
04.09.2016Kúpno-predajná zmluvaLadislav Bugár, Valentína HavalováObec Jedľové Kostoľanynehnuteľnosť (pozemok)Zobraziť
25.08.2016Mandátna zmluvaDraveo s.r.o. NitraObec Jedľové Kostoľanyriadenie projektu z operačného programu MŽP - Kvalita ŽPZobraziť
08.08.2016Kúpna zmluvaObec Jedľové KostoľanyBohuš Biely, Lýdia Biela
Rudolf Ďatko, Jana Ďatková
Jaroslav Ivančík, Dana Ivančíková
nehnuteľnosť (pozemok)Zobraziť
01.08.2016Zmluva o poskytnutí službyGEODETICCA s.r.o. KošiceObec Jedľové Kostoľanyposkytnutie služby webového geografického informačného systému WebGISZobraziť
01.08.2016Licenčná zmluvaGEODETICCA s.r.o. KošiceObec Jedľové KostoľanyGOL pre produkt "Výrez zo súvislej digitálnej ortofotomapy"Zobraziť
15.07.2016Kúpna zmluvaObec Jedľové Kostoľany / Viera ZemanováBronislava KurciníkovánehnuteľnosťZobraziť
15.07.2016Zmluva o poskytnutí dotácie č. 500/2016Nitriansky samosprávny krajObec Jedľové Kostoľanydotácia na podporu športu (detské ihrisko v oddychovej zóne)Zobraziť
15.07.2016Zmluva o poskytnutí dotácie č. 503/2016Nitriansky samosprávny krajObec Jedľové Kostoľanydotácia na podporu kultúry (gajdošské fašiangy, krojované slávnosti)Zobraziť
10.05.2016Kúpno-predajná zmluva6 účastníkovObec Jedľové Kostoľanynehnuteľnosť (pozemky)Zobraziť
10.05.2016Kúpno-predajná zmluvaJán Malík, Katarína Malíková, Jaroslav MalíkObec Jedľové Kostoľanynehnuteľnosť (pozemky)Zobraziť
10.05.2016Inominátna zmluvaBožena Nízlová, Emília Kováčová, Anna Nízlová, Irena PovažanováObec Jedľové Kostoľanynehnuteľnosť (pozemky)Zobraziť
31.03.2016Zmluva o dielo č. 3/2016NOVID s.r.o. VrábleObec Jedľové Kostoľanyzhotovenie diela - dodávka a montáž ústredného vykurovania, plynoinštalácia, MaR (kotolňa ZŠ)Zobraziť
31.03.2016Zmluva o dielo + dodatok č.1ZE-PRA s.r.o. Zlaté MoravceObec Jedľové Kostoľanyzhotovenie diela - vybudovanie oddychovej zónyZobraziť
21.03.2016Zmluva o dielo + dodatok č.1ZE-PRA s.r.o. Zlaté MoravceObec Jedľové Kostoľanyzhotovenie diela - rekonštrukcia jestvujúcich komunikácií a nové komunikácieZobraziť
21.03.2016Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenkeVÚB BratislavaObec Jedľové Kostoľanyvyplňovacie právo k blankozmenkeZobraziť
14.03.2016Dodatok č.2 k zmluve 933/2013/UZVÚB BratislavaObec Jedľové Kostoľanydodatok č.2 k zmluve o termínovanom úvereZobraziť
14.03.2016Zmluva o termínovanom úvere 181/2016/UZVÚB BratislavaObec Jedľové Kostoľanyzmluva o termínovanom úvereZobraziť
14.03.2016Zmluva o zriadení záložného práva 319/2016/ZZVÚB BratislavaObec Jedľové Kostoľanyzmluva o záložnom práveZobraziť
14.01.2016Kúpna zmluva č.002/2016ELSE PLUS s.r.o. TopoľčiankyObec Jedľové Kostoľanybytový dom s.č. 32Zobraziť
07.01.2016Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 13.10.2015Obec Jedľové KostoľanyZdenko Ďurišnehnuteľnosť (pozemok)Zobraziť
15.12.2015Dohoda o zrušení zmluvyPremier Consulting EU s.r.o. KomárnoObec Jedľové Kostoľanyzrušenie zmluvy o dielo č. 1042015KBZobraziť
15.12.2015Zmluva č. 14122015KB12Premier Consulting EU s.r.o. KomárnoObec Jedľové Kostoľanyvyhotovenie žiadosti o nenávratný fin. príspevok z Programu rozvoja vidieka (7.4)Zobraziť
15.12.2015Zmluva č. 14122015KB11Premier Consulting EU s.r.o. KomárnoObec Jedľové Kostoľanyvyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti (7.4)Zobraziť
15.12.2015Zmluva č. 14122015KB10Premier Consulting EU s.r.o. KomárnoObec Jedľové Kostoľanyvyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti (7.2)Zobraziť
15.12.2015Zmluva č. 14122015KB09Premier Consulting EU s.r.o. KomárnoObec Jedľové Kostoľanyvyhotovenie žiadosti o nenávratný fin. príspevok z Programu rozvoja vidieka (7.2)Zobraziť
16.11.2015Inominátna zmluvaBožena Nízlová, Emília Kováčová, Anna Nízlová, Irena PovažanováObec Jedľové Kostoľanynehnuteľnosť (pozemky)Zobraziť
16.11.2015Inominátna zmluvaB.Nízlová, B.Kramár, B.Beňová, A.Kosibová, E.Kováčová, A.Nízlová, I.PovažanováObec Jedľové Kostoľanynehnuteľnosť (pozemky)Zobraziť
15.10.2015Kúpna zmluvaObec Jedľové KostoľanyZdenko Ďurišnehnuteľnosť (pozemky)Zobraziť
03.09.2015Zmluva o budúcej zmluveZápadoslovenská distribučná a.s. BratislavaObec Jedľové Kostoľanyzriadenie vecných bremienZobraziť
17.07.2015Dodatok č.9 k poistnej zmluve 11-4-6637Union poisťovňa a.s. BratislavaObec Jedľové Kostoľanypoistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôbZobraziť
10.07.2015Dodatok č.8 k poistnej zmluve 11-4-6637Union poisťovňa a.s. BratislavaObec Jedľové Kostoľanypoistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôbZobraziť
28.04.2015Dodatok č.7 ku kontokorentnému úveruVÚB a.s. BratislavaObec Jedľové KostoľanykontokorentZobraziť
08.04.2015Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluveObec Jedľové KostoľanyAdrián SomornehnuteľnosťZobraziť
02.04.2015Zmluva o dieloPremier Consulting s.r.o. KomárnoObec Jedľové Kostoľanyžiadosti o nenávratné finančné príspevkyZobraziť
02.04.2015Dohoda č. 15/16/054/22UPSVaR NitraObec Jedľové Kostoľanyfinančný príspevok na podporu vytvárania pracovných miestZobraziť
26.03.2015Kúpna zmluvaObec Jedľové Kostoľany, Michal Homola a Danka HomolováŠtefan Homola a Marie HomolovánehnuteľnostiZobraziť
26.03.2015Mandátna zmluvaObec Jedľové KostoľanyŠtefan Bako Zlaté Moravceodborne spôsobilá osoba na prevádzku kanalizačnej sieteZobraziť
02.03.2015Kúpna zmluvaObec Jedľové KostoľanyAdrián SomornehnuteľnosťZobraziť
25.02.2015Zmluva o poskytovaní služieb č. 011/2015Radoslav MadudaObec Jedľové Kostoľanyčinnosť technika požiarnej ochranyZobraziť
14.02.2015Úrazové poistenieKomunálna poisťovňaObec Jedľové Kostoľanypoistenie uchádzačov o zamestnanie pri výkone prác pre obecZobraziť
30.01.2015Záložná zmluva č. 0078-PRB/2014/ZMDVaRR SRObec Jedľové Kostoľanybytový dom č.s.31Zobraziť
20.01.2015Zmluva o budúcej zmluveELSE PLUS s.r.o. TopoľčiankyObec Jedľové Kostoľanybytový dom IIZobraziť
20.01.2015Nájomná zmluvaELSE PLUS s.r.o. TopoľčiankyObec Jedľové Kostoľanypozemky na výstavbu bytového domu IIZobraziť
12.01.2015Zmluva o dieloZEERTS s.r.o. Malý LapášObec Jedľové Kostoľanyzhotovenie diela - vybudovanie kamerového systémuZobraziť
25.11.2014Dodatok č.1 ku kúpnej zmluveBožena RajnohováAdrián SomornehnuteľnostiZobraziť
06.11.2014Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí NFP č. KaHR-22VS-1001/0294/100Ministerstvo hospodárstva SR BratislavaObec Jedľové Kostoľanyverejné osvetlenieZobraziť
04.11.2014Dodatok č. 6 a 7 k poistnej zmluve č. 11-4-6637UNION Poisťovňa a.s. BratislavaObec Jedľové Kostoľanypoistenie majetku a poistenie zodpovednosti právnických osôbZobraziť
08.10.2014Dodatok č. 5 k poistnej zmluve č. 11-4-6637UNION Poisťovňa a.s. BratislavaObec Jedľové Kostoľanypoistenie majetku a poistenie zodpovednosti právnických osôbZobraziť
23.09.2014Zmluva o zriadení vecných bremienZápadoslovenská distribučná a.s. BratislavaObec Jedľové Kostoľanynehnuteľnosti - trávnaté porastyZobraziť
23.09.2014Zmluva o zriadení vecných bremienZápadoslovenská distribučná a.s. BratislavaObec Jedľové Kostoľanynehnuteľnosti, trávnaté porasty (bytový komplex)Zobraziť
09.09.2014Kúpno-predajná zmluvaHedviga FrajtíkováObec Jedľové KostoľanynehnuteľnostiZobraziť
09.09.2014Kúpno-predajná zmluvaMária HochreiterováObec Jedľové KostoľanynehnuteľnostiZobraziť
08.09.2014Kúpna zmluvaObec Jedľové KostoľanyJozef Marek, Stanislav ĎatkonehnuteľnostiZobraziť
26.08.2014Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkovSlovenská republikaObec Jedľové KostoľanynehnuteľnostiZobraziť
26.08.2014Kúpna zmluvaCOOP Jednota Nitra s.d.Obec Jedľové KostoľanynehnuteľnostiZobraziť
19.08.2014Dohoda o odstúpení od kúpnej zmluvyObec Jedľové Kostoľany a Božena RajnohováAdrián Somornehnuteľnosti, odstúpenie od zmluvy zo dňa 19.6.2014Zobraziť
19.08.2014Kúpna zmluva Obec Jedľové KostoľanyStanislav Veteška a manž. StanislavanehnuteľnostiZobraziť
16.07.2014Záložná zmluva č. 400/390/2014Štátny fond rozvoja bývania BratislavaObec Jedľové Kostoľanybytový dom č.s.31Zobraziť
23.06.2014Zmluva o dieloJán Maník ĽuboticeObec Jedľové Kostoľanyzhotovenie diela - rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetleniaZobraziť
19.06.2014Kúpna zmluvaObec Jedľové Kostoľany a Božena RajnohováAdrián Somornehnuteľnosti, stavbaZobraziť
12.06.2014Kúpna zmluvaObec Jedľové KostoľanyBožena Beňová, Anna Kosibová, Dušan KosibanehnuteľnostiZobraziť
25.04.2014Dodatok č. 6 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 567/2010/UZVUB a.s. BratislavaObec Jedľové KostoľanykontokorentZobraziť
17.04.2014Dodatok č. 2 ku zmluve č. A/883/05/2007 Zmluva o aktualizácii programovTOPSET Solution s.r.o. StupavaObec Jedľové Kostoľanyzmluva o aktualizácií programovZobraziť
16.04.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1825/14-Ne/2014Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. NitraObec Jedľové Kostoľanyvecné bremeno na nehnuteľnosti - pozemkyZobraziť
12.03.2014Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP verejné osvetlenieMinisterstvo hospodárstva SRObec Jedľové Kostoľanyposkytnutie nenávratného fin. príspevkuZobraziť
15.02.2014Zmluva o dielo 01-02-214-012MEDIDERMA s.r.o. NitraObec Jedľové Kostoľanyzhotovenie diela - oprava strechy ZŠZobraziť
27.01.2014Zmluva o refinancovaníELSE PLUS s.r.o. TopoľčiankyObec Jedľové Kostoľanyrefinancovanie technickej vybavenosti bytového domuZobraziť
24.01.2014Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 933/2013/UZVUB a.s. BratislavaObec Jedľové Kostoľanytermínovaný úverZobraziť
14.01.2014Kúpna zmluva č. 001/2014ELSE PLUS s.r.o. TopoľčiankyObec Jedľové Kostoľanybytový domZobraziť
11.12.2013Zmluva o pripojeníSPP Distribúcia a.s. BratislavaObec Jedľové Kostoľanypripojenie do distribučnej sieteZobraziť
11.12.2013Zmluva o pripojeníSPP Distribúcia a.s. BratislavaObec Jedľové Kostoľanypripojenie do distribučnej sieteZobraziť
11.12.2013Zmluva o pripojeníZápadoslovenská distribučná a.s. BratislavaObec Jedľové Kostoľanypripojenie el. zariadenia 31/A spoločné priestory do distribučnej sústavyZobraziť
11.12.2013Zmluva o pripojeníZápadoslovenská distribučná a.s. BratislavaObec Jedľové Kostoľanypripojenie el. zariadenia 31/A byt č.2 do distribučnej sústavyZobraziť
11.12.2013Zmluva o pripojeníZápadoslovenská distribučná a.s. BratislavaObec Jedľové Kostoľanypripojenie el. zariadenia 31/B spoločné priestory do distribučnej sústavyZobraziť
11.12.2013Zmluva o pripojeníZápadoslovenská distribučná a.s. BratislavaObec Jedľové Kostoľanypripojenie el. zariadenia 31/B ČOV do distribučnej sústavyZobraziť
25.11.2013Zmluva o nájmeSPP Distribúcia a.s. BratislavaObec Jedľové Kostoľanynájom plynovodu a prípojky bytovkaZobraziť
18.11.2013Kúpna zmluvaObec Jedľové Kostoľany a Jozef MarekStanislav Ďatkonehnuteľnosť (pozemok)Zobraziť
12.11.2013Zmluva o spolupráciProfi Poľno s.r.o. Nové ZámkyObec Jedľové Kostoľanykoordinácia činnosti v rámci projektových zámerov programu LEADERZobraziť
05.11.2013Mandátna zmluvaZEERTS s.r.o. Malý LapášObec Jedľové Kostoľanypodanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtuZobraziť
28.10.2013Zmluva č. 6/1000023347Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. NitraObec Jedľové Kostoľanydodávka vody a odvádzanie odpadových vôd bytovka 31Zobraziť
25.10.2013Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1525/2013/DVUB a.s. BratislavaObec Jedľové KostoľanyblankozmenkaZobraziť
25.10.2013Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č. 1679/2013/ZZVUB a.s. BratislavaObec Jedľové Kostoľanyzáložné právoZobraziť
25.10.2013Zmluva o terminovanom úvere č. 933/2013/UZVUB a.s. BratislavaObec Jedľové Kostoľanytermínovaný úverZobraziť
25.10.2013Zmluva o dieloELSE PLUS s.r.o. TopoľčiankyObec Jedľové KostoľanyZhotovenie diela - SO 01 nnz2 Prístupová komunikácia J.K.Zobraziť
25.10.2013Zmluva o dieloELSE PLUS s.r.o. TopoľčiankyObec Jedľové KostoľanyZhotovenie diela - - Prístupové komunikácie a technická infraštruktúra k obytnej zóne č.1Zobraziť
15.10.2013Dodatok č. 1 k zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluveELSE PLUS s.r.o. TopoľčiankyObec Jedľové Kostoľanybytový domZobraziť
22.09.2013Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KaHR-22VS-1001/0294/100Ministerstvo hospodárstva SRObec Jedľové Kostoľanyverejné osvetlenieZobraziť
13.09.2013Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 012013/1/1.1-02Mikroregión TríbečskoObec Jedľové Kostoľanyfin. príspevok na nové pódium pre gajdošovZobraziť
12.09.2013ZmluvaZápadoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. NitraObec Jedľové Kostoľanyrozšírenie verejného vodovodu vodovodná prípojkaZobraziť
12.09.2013Nájomná zmluvaELSE PLUS s.r.o. TopoľčiankyObec Jedľové Kostoľanyvýstavba bytovkyZobraziť
05.09.2013Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvyELSE PLUS s.r.o. TopoľčiankyObec Jedľové Kostoľanyvýstavba bytovkyZobraziť
25.04.2013Dodatok č. 5 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 567/2010/UZVUB a.s. BratislavaObec Jedľové KostoľanykontokorentZobraziť
21.02.2013Kúpna zmluva č. 13/2/1222400042-ZoS/KZ_P_TSZápadoslovenská energetika a.s. BratislavaObec Jedľové KostoľanynehnuteľnosťZobraziť
05.12.2012Kúpno-predajná zmluvaAnna EngelhardtováObec Jedľové Kostoľanynehnuteľnosť orná pôdaZobraziť
30.10.2012Kúpno-predajná zmluvaPeter Mašír, Slávko Povoda, Sidónia ĎuriačováObec Jedľové Kostoľanynehnuteľnosť trávnaté porastyZobraziť
30.10.2012Zámenná zmluvaObec Jedľové KostoľanyAnton Rumanzámena nehnuteľnostíZobraziť
26.10.2012Zmluva o dieloELSE STYL TopoľčiankyObec Jedľové Kostoľanyviacúčelová stavbaZobraziť
29.09.2012Zámenná zmluvaObec Jedľové KostoľanyKatarína Ďuriačovázámena nehnuteľnostíZobraziť
18.06.2012Kúpno-predajná zmluvaObec Jedľové KostoľanyJán Hujavýnehnuteľnosť (pozemok)Zobraziť
15.06.2012Kúpna zmluvaObec Jedľové KostoľanyMarian Jurina a manž. Ildikónehnuteľnosť (pozemky)Zobraziť
30.04.2012Dodatok č.4 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 567/2010/UZVUB a.s. BratislavaObec Jedľové KostoľanykontokorentZobraziť
09.03.2012Kúpno-predajná zmluvaAnna Engelhardtová, Jozef Matušík, Ján MatušíkObec Jedľové KostoľanynehnuteľnostiZobraziť
28.02.2012Dodatok č. 3 k zmluve o kontokorentnom úvere č.567/2010/UZVUB a.s. BratislavaObec Jedľové KostoľanykontokorentZobraziť
22.02.2012Kúpna zmluvaObec Jedľové KostoľanyHAALI s.r.o. Zlaté MoravcenehnuteľnosťZobraziť
28.12.2011Dodatok č. 2 k zmluve o kontokorentnom úvere č.567/2010/UZVUB a.s. BratislavaObec Jedľové KostoľanykontokorentZobraziť
28.12.2011Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 1272/2010/UZVUB a.s. BratislavaObec Jedľové Kostoľanytermínovaný úverZobraziť
22.08.2011Dodatok č. 3 k zmluve o termínovanom úvere č. 1273/2010/UZVUB a.s. BratislavaObec Jedľové Kostoľanytermínovaný úverZobraziť
03.08.2011Zmluva o poskytnutí dotácie č. 012011/1.3-03Mikroregión TríbečskoObec Jedľové Kostoľanyodstránenie skládky odpaduZobraziť
27.07.2011Kúpna zmluvaObec Jedľové KostoľanyĽudmila RosolovánehnuteľnosťZobraziť
19.07.2011Dodatok k zmluve o NFP DZ221401200520102Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidiekaObec Jedľové Kostoľanyrevitalizácia centra obce a priľahlých komunikáciíZobraziť
30.05.2011Kúpno-predajná zmluvaTomáš KalivodaObec Jedľové KostoľanynehnuteľnosťZobraziť
24.05.2011Kúpna zmluvaObec Jedľové KostoľanyEva KadlecovánehnuteľnosťZobraziť
19.05.2011Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 10-04-2010Agrostav HSV s.r.o. Zlaté MoravceObec Jedľové KostoľanyZobraziť
02.05.2011Kúpna zmluvaObec Jedľové KostoľanyPavel Beneda a manž. AlenanehnuteľnosťZobraziť
08.04.2011Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 10-04-2010Agrostav HSV s.r.o. Zlaté MoravceObec Jedľové KostoľanyZobraziť
29.03.2011Dodatok č.2 k Zmluve o termínovanom úvere č.1273/2010/UZVUB a.s. BratislavaObec Jedľové Kostoľanytermínovaný úverZobraziť
28.01.2011Dodatok č.1 k Zmluve o termínovanom úvere č.1273/2010/UZVÚB BratislavaObec Jedľové Kostoľanytermínovaný úverZobraziť