pondelok, 22. apríl 2019Meniny má Slavomír

Zmluvy

Dátum zverejneniaTyp zmluvy / objednávkyZmluvná_strana 1Zmluvná_strana 2Predmet zmluvyZmluva / objednávka v PDF
12/04/2019Zmluva o nájme pozemkovObec Jedľové KostoľanyAgro Hosťovce s.r.o. HosťovceZmluva o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku č. 1062Zobraziť
08/04/2019Objednávka č. 3/1019 (tovar)INEX-WOOD ObyceObec Jedľové KostoľanyMateriálno-technické vybavenie materskej školy, nábytokZobraziť
27/03/2019Zmluva o spolupráci a poradenstveTORVEL s.r.o. BratislavaObec Jedľové KostoľanyProjekt „ENVIROFOND 2019 L5 – Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu obce Jedľové KostoľanyZobraziť
06/03/2019Zmluva o dodávke plynu č. 9104107915SPP a.s. BratislavaObec Jedľové KostoľanyDodávka plynu do odberného miesta: Hasičská zbrojnicaZobraziť
06/03/2019Zmluva o dodávke plynu č. 9100079145SPP a.s. BratislavaObec Jedľové KostoľanyDodávka plynu do odberného miesta: Kultúrny domZobraziť
06/03/2019Zmluva o dodávke plynu č. 9100079135SPP a.s. BratislavaObec Jedľové KostoľanyDodávka plynu do odberného miesta: Obecný úradZobraziť
06/03/2019Zmluva o likvidácií odpadových vôdSeptik Trans Štefan Mišuta, SľažanyObec Jedľové KostoľanyVývoz odpadových vôd z OcÚ, zo ZŠ, Obecného pohostinstva, kultúrneho domu a ČOVZobraziť
27/02/2019Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve č. V-1723/2018 zo dňa 15.8.2018Obec Jedľové KostoľanyIvan Mishko, Soňa MishkováNehnuteľnosti/pozemkyZobraziť
26/02/2019Zmluva o dielo DIMI max s.r.o. TopoľčiankyObec Jedľové KostoľanyRozšírenie kapacity MŠ Jedľové Kostoľany formou rekonštrukcie priestorovZobraziť
06/02/2019Dodatok č. 2 k ZoD č. 14122015/KB11Premier Consulting EU s.r.o. KomárnoObec Jedľové KostoľanyŚtúdia uskutočniteľnosti projektu objednávateľa – strpenie súvisiaceho audituZobraziť
30/01/2019Zmluva o dielo č.2/2019Obec Jedľové KostoľanyMgr. Martin Baláž, Zlaté MoravceSpracovanie registratúrnych záznamov (triedenie, archivácia, vyradenie, skartácia)Zobraziť
26/01/2019Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021P926-221-10Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidiekaObec Jedľové KostoľanyRozšírenie kapacity MŠ Jedľové Kostoľany formou rekonštrukcie priestorov, úprava areálu a materiálne vybavenie MŠZobraziť
20/12/2018Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 539/2018/UZVUB a.s. BratislavaObec Jedľové KostoľanyDodatok k zmluve o termínovanom úvere č. 539/2018/UZZobraziť
13/12/2018Dodatok k zmluve č. 14/2013 o odvoze a likvidácií KO a drobného stavebného odpaduTechnické služby mesta Zlaté MoravceObec Jedľové Kostoľanyodvoz a likvidácia KO a drobného stavebného odpaduZobraziť
05/12/2018Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. V-1723/2018 zo dňa 15.8.2018Obec Jedľové KostoľanyIvan Mishko, Soňa MishkováNehnuteľnosti / pozemkyZobraziť
16/11/2018Zmluva č. 14112018Obec Jedľové KostoľanyREKRA – Kramár René, Tesárske Mlyňany Stavebné rekonštrukčné práce v priestoroch budovy OcÚZobraziť
14/11/2018Kúpna zmluva (Ing. Mihálik s manž.)Obec Jedľové KostoľanyIng. Štefan Mihálik, Doc. Ing. Anna Miháliková, CSc.Nehnuteľnosť / pozemokZobraziť
09/11/2018Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP č. 072N130043Pôdohospodárska platobná agentúra BratislavaObec Jedľové KostoľanyPoskytnutie nenávratného fin. príspevku (vybudovanie oddychovej zóny)Zobraziť
09/11/2018Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP č. 072NR130100Pôdohospodárska platobná agentúra BratislavaObec Jedľové KostoľanyPoskytnutie nenávratného fin. príspevku (výstavba a rekonštrukcia komunikácií)Zobraziť
07/11/2018Dodatok k zmluve o dielo č. 14122015/KB10 zo dňa 14.12.2015Premier Consulting EU, s.ro. KomárnoObec Jedľové KostoľanyŠtúdia uskutočniteľnosti projektu objednávateľaZobraziť
18/10/2018Dodatok k zámenej zmluve zo dňa 30.7.2018Obec Jedľové KostoľanyMgr. Vladimír Ďatko, PaedDr. Vladimír Šutka a manž.Nehnuteľnosti / pozemkyZobraziť
06/09/2018Zmluva o službách č. 20092018OPEN DOOR s.r.o. ŠaľaObec Jedľové KostoľanyVypracovanie žiadosti a poskytovanie súčinnosti (ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy zeme)Zobraziť
19/09/2018Kúpna zmluvaObec Jedľové KostoľanyZuzana KaššováNehnuteľnosti / pozemkyZobraziť
13/09/2018Zmluva o združenej dodávke elektrinySlovenské elektrárne – energetické služby s.r.o. BratislavaObec Jedľové Kostoľanydodávka energiíZobraziť
25/08/2018Kúpna zmluvaObec Jedľové KostoľanyIgor Tinák, Ľubica TinákováNehnuteľnosti / pozemkyZobraziť
15/08/2018Kúpna zmluvaObec Jedľové KostoľanyIvan Mishko, Soňa MishkováNehnuteľnosti / pozemkyZobraziť
30/07/2018Zámenná zmluvaObec Jedľové KostoľanyMgr. Vladimír Ďatko, PaedDr. Vladimír Šutka a manž.Nehnuteľnosti / pozemkyZobraziť
30/07/2018Kúpna zmluvaIng. Boris KramárObec Jedľové KostoľanyNehnuteľnosť / pozemokZobraziť
02/07/2018Zmluva č. 459/2018 o poskytnutí dotácieNitriansky samosprávny krajObec Jedľové KostoľanyPoskytnutie dotácie na podporu športu (dobudovanie detského ihriska v oddychovej zóne)Zobraziť
29/06/2018Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. 072N130043Pôdohospodárska platobná agentúra BratislavaObec Jedľové KostoľanyPoskytnutie nenávratného fin. príspevku (vybudovanie oddychovej zóny)Zobraziť
29/06/2018Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. 072NR130100Pôdohospodárska platobná agentúra BratislavaObec Jedľové KostoľanyPoskytnutie nenávratného fin. príspevku (výstavba a rekonštrukcia komunikácií)Zobraziť
22/06/2018Dodatok č. 1 ku kúpnej a zámennej zmluve č. V238/2018Obec Jedľové KostoľanyBiely Bohuš, Ďatko Rudolf, Ivančík JaroslavDoplnenie článku zmluvyZobraziť
07/06/2018Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 884/2018/DVUB a.s. BratislavaObec Jedľové KostoľanyDohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 884/2018/DZobraziť
07/06/2018Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 872/2018/DVUB a.s. BratislavaObec Jedľové KostoľanyDohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 872/2018/DZobraziť
07/06/2018Zmluva č. 869/2018/ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtuVUB a.s. BratislavaObec Jedľové KostoľanyZmluva č. 869/2018/ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtuZobraziť
07/06/2018Zmluva o termínovanom úvere č. 539/2018/UZVUB a.s. BratislavaObec Jedľové KostoľanyZmluva o termínovanom úvere č. 539/2018/UZZobraziť
07/06/2018Zmluva o termínovanom úvere č. 535/2018/UZVUB a.s. BratislavaObec Jedľové KostoľanyZmluva o termínovanom úvere č. 535/2018/UZZobraziť
06/06/2018Zmluva o poverení spracovaním osobných údajov č. tz2018-05-15jv1TOPSET Solutions s.r.o. StupavaObec Jedľové Kostoľanyspracovanie osobných údajovZobraziť
30/05/2018Zmluva o spolupráciELEKOS NitraObec Jedľové Kostoľanydohoda o základných podmienkach vytvorenia a prevádzkovania funkčného systému združeného nakladania s odpadmiZobraziť
30/05/2018Zvýhodnená zmluva na zásobníky TORKEssity Slovakia s.r.o. Gemerská HôrkaObec Jedľové Kostoľanyprenájom hygienických zásobníkov TorkZobraziť
28/05/2018Zmluva o spracovaní osobných údajov č. 16052018GEODETICCA, s.r.o. KošiceObec Jedľové Kostoľanyspracovanie osobných údajovZobraziť
15/05/2018Zmluva o termínovanom úvere č. 383/2018/UZ + dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 660/2018/DVUB a.s. BratislavaObec Jedľové Kostoľanytermínovaný úver + vyplňovacie právo k blankozmenkeZobraziť
27/04/2018Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072N130043Pôdohospodárska platobná agentúra BratislavaObec Jedľové KostoľanyNFP pre vybudovanie oddychovej zónyZobraziť
27/04/2018Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072NR130100Pôdohospodárska platobná agentúra BratislavaObec Jedľové KostoľanyNFP pre rekonštrukciu jestvujúcich komunikácií a nové komunikácieZobraziť
24/04/2018Zmluva č. 38 420 o poskytnutí dotácieDobrovoľná požiarna ochrana SR BratislavaObec Jedľové KostoľanyPoskytnutie dotácie na zabezpečenie mat.tech. vybavenia pre DHZOZobraziť
10/04/2018Zmluva o spolupráciPLANTEX, s.r.o. Veselé pri PiešťanochObec Jedľové KostoľanyDodávka čerstvého a spracovaného ovocia a zeleninyZobraziť
03/04/2018Zmluva o manažmente verejného obstarávania č. 26032018-1Premier Consulting EU, s.r.o. KomárnoObec Jedľové KostoľanyRealizácia verejného obstarávania „Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov…“Zobraziť
26/03/2018Zmluva o dieloZE-PRA spol. s r.o. Zlaté MoravceObec Jedľové KostoľanyZhotovenie diela – stavby „MK-ul. K Bytovke-vrchná – podkladná vrstva a oprava oporného múra“Zobraziť
26/03/2018Zmluva o dieloZE-PRA spol. s r.o. Zlaté MoravceObec Jedľové KostoľanyZhotovenie diela – stavby „MK-ul. Spojovacia“Zobraziť
23/03/2018Zmluva o dielo č. 26032018Premier Consulting EU s.r.o. KomárnoObec Jedľové KostoľanyVyhotovenie žiadosti o nenávratný fin. príspevokZobraziť
21/03/2018Zmluva o spolupráci a poradenstveTORVEL s.r.o. BratislavaObec Jedľové Kostoľany Konzultačné služby a plnenia smerujúce k získaniu grantuZobraziť
12/03/2018Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP18/02/094KOMENSKY, s.r.o. KošiceObec Jedľové Kostoľanyposkytovanie služby „Škôlka KOMENSKY Plus“Zobraziť
12/02/2018Zmluva o nájme pozemkovObec Jedľové KostoľanyJUDr. František Legát a manž. Ruženanehnuteľnosti (nájom pozemkov pod nehnuteľnosťami)Zobraziť
08/02/2018Zmluva o likvidácií odpadových vôdŠtefan Mišuta SľažanyObec Jedľové Kostoľanyvývoz odpadových vôd zo ZŠ, Obecného pohostinstva a kultúrneho domuZobraziť
23/01/2018Zmluva o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu – DodatokTSm Zlaté MoravceObec Jedľové Kostoľanyodvoz a likvidácia KO a drobného stavebného odpaduZobraziť
16/01/2018Kúpna a zámenná zmluvaObec Jedľové KostoľanyBohuš Biely, Rudolf Ďatko, Jaroslav Ivančíknehnuteľnosti (pozemky)Zobraziť
12/01/2018Kúpna zmluva Obec Jedľové KostoľanyJozef Ďatko a manž.nehnuteľnosť (pozemky)Zobraziť
08/01/2018Kúpna zmluva Obec Jedľové KostoľanyIng. Alexander Sárkánynehnuteľnosť (pozemok)Zobraziť
19/12/2017Zmluva o dielo č. 24112017SCANSIS Slovakia s.r.o. BratislavaObec Jedľové KostoľanyZhotovenie diela „Multifunkčné ihrisko v obci Jedľové Kostoľany“Zobraziť
11/12/2017Dodatok ku kúpnej zmluveObec Jedľové KostoľanyŠtefan Tomašov a manž. LiliananehnuteľnosťZobraziť
01/12/2017Zmluva o dieloIng. Ľubomír Hoffreiter Svätý AntonObec Jedľové KostoľanyZhotovenie diela „Obecný úrad Jedľové Kostoľany – zníženie energetických nárokov budovy“Zobraziť
16/11/2017Zmluva o poskytnutí služby – dodatok č.1 k zmluve č. 09062017B zo dňa 18.7.2017Gemini People s.r.o. BratislavaObec Jedľové KostoľanyPoskytovanie odborných služieb vo verejnom obstarávaníZobraziť
30/10/2017Darovacia zmluvaDušan Kazimír a manž. EvaObec Jedľové Kostoľanynehnuteľnosť (orná pôda)Zobraziť
27/10/2017Dodatok ku kúpnej zmluveObec Jedľové KostoľanyŠtefan Tomašov a manž. LiliananehnuteľnosťZobraziť
16/10/2017Zámenná zmluvaObec Jedľové KostoľanyJúlius Partlnehnuteľnosti (pozemky)Zobraziť
04/10/2017Kúpna zmluvaAutocentrum AAA Auto a.s. BratislavaObec Jedľové KostoľanyAutomobil Kia SportageZobraziť
21/09/2017Zmluva o dielo č.02/2017LUKASTAV SK s.r.o. HostieObec Jedľové KostoľanyZhotovenie diela „Vybudovanie oddychovej zóny“Zobraziť
31/08/2017Kúpna zmluvaObec Jedľové KostoľanyŠtefan Tomašov a manž. LiliananehnuteľnosťZobraziť
28/07/2017Zmluva o poskytnutí podpory z enviromentálneho fonduSlovenská agentúra životného prostredia Banská BystricaObec Jedľové Kostoľanydotácia v rámci programu obnovy dediny – Oáza oddychuZobraziť
25/07/2017Zmluva č. 09062017B o poskytnutí službyGEMINI People s.r.o. BratislavaObec Jedľové Kostoľanyposkytnutie služby – plnenia smerujúce k získaniu grantuZobraziť
15/06/2017Zmluva č. 37403 o poskytnutí dotácieDobrovoľná požiarna ochrana SR BratislavaObec Jedľové Kostoľanyposkytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SRZobraziť
15/06/2017Zmluva o dielo č. 13062017DIMI max s.r.o. TopoľčiankyObec Jedľové KostoľanyZhotovenie diela – stavebné práce na projekte „Oáza oddychu“Zobraziť
09/06/2017Zmluva o dielo č. 001/2017A.S. MOZAIKA INVEST s.r.o. NitraObec Jedľové KostoľanyZhotovenie diela – spevnené plochy (chodníky) na cintoríneZobraziť
09/06/2017Zmluva č. 370/2017 o poskytnutí dotácieNitriansky samosprávny kraj NitraObec Jedľové KostoľanyDobudovanie detského ihriska v oddychovej zóneZobraziť
09/06/2017Zmluva č. 6/1000084648Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. NitraObec Jedľové Kostoľanydodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôdZobraziť
01/06/2017Záložná zmluva č. 0130-PRB/2016/ZMinisterstvo dopravy a výstavby SRObec Jedľové Kostoľanynájomné bytyZobraziť
30/05/2017Zmluva o dieloZEERTS s.r.o. Malý LapášObec Jedľové Kostoľanyzhotovenie diela „Vybudovanie monitorovacieho kamerového systému“Zobraziť
28/04/2017Zmluva o poskytnutí dotácie č. 76/NR/2016MV SR, Okresný úrad NitraObec Jedľové Kostoľanydotácia na prevenciu kriminality, kamerový systém – 3. etapaZobraziť
26/04/2017Zmluva o poskytovaní služieb a licenčná zmluvaRemek s.r.o. NitraObec Jedľové Kostoľanydodanie a udržiavanie informačného systémuZobraziť
26/04/2017Zmluva o bežnom účte – dodatokVUB a.s. BratislavaObec Jedľové Kostoľanydodatok – vinkuláciaZobraziť
22/03/2017Dohoda o vysporiadaní vlastníctva25 účastníkovObec Jedľové Kostoľanydohoda o vysporiadaní vlastníctva k pozemkom pod školouZobraziť
21/03/2017Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkovMesto Zlaté MoravceObec Jedľové Kostoľanyposkytnutie finančnej dotácieZobraziť
17/03/2017Kúpno-predajná zmluva9 účastníkovObec Jedľové Kostoľanyoddelené časti pozemkov pod cestuZobraziť
07/03/2017Dodatok ku KZObec Jedľové KostoľanyAnton Páleníknehnuteľnosť, pozemok, dodatok ku KZ zo dňa 15.12.2016Zobraziť
26/02/2017Mandátna zmluvaŠtefan Bako – Bystrina Zlaté MoravceObec Jedľové KostoľanyVýkon činnosti odborne spôsobilej osoby – prevádzka kanalizačnej sieteZobraziť
14/02/2017Dodatok ku KZObec Jedľové KostoľanyAnton Páleníknehnuteľnosť, pozemok, dodatok ku KZ zo dňa 15.12.2016Zobraziť
20/01/2017Dodatok ku KZObec Jedľové KostoľanyMichal Homola a Danka Homolová, Štefan Homola a Marie Homolovánehnuteľnosť (pozemky)Zobraziť
12/01/2017Zmluva o poskytnutí služiebPROUNION a.s. NitraObec Jedľové Kostoľanyspracovanie a implementácia projektu v rámci IROP 2014-2020Zobraziť
27/12/2016Zmluva o poskytovaní služiebSlovak Telekom a.s. BratislavaObec Jedľové KostoľanyBiznis ISDN Uni 100
Biznis linka L tel. prípojka VOBB
tel. prípojka TP1
Zobraziť
27/12/2016Zmluva o pripojení k IS DCOMDatacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska BratislavaObec Jedľové Kostoľanypripojenie a používanie informačného systému DCOMZobraziť
16/12/2016Kúpna zmluvaObec Jedľové KostoľanyJozef Rosolnehnuteľnosť (pozemok)Zobraziť
16/12/2016Kúpna zmluvaObec Jedľové KostoľanyJuraj Páleníknehnuteľnosť (pozemok)Zobraziť
16/12/2016Kúpna zmluvaObec Jedľové KostoľanyAnton Páleníknehnuteľnosť (pozemok)Zobraziť
24/11/2016Zmluva č. 131-PRB/2016MDVaRV SRObec Jedľové Kostoľanydotácia na obstaranie technickej vybavenostiZobraziť
24/11/2016Zmluva č. 130-PRB/2016MDVaRV SRObec Jedľové Kostoľanydotácia na nájomné bytyZobraziť
24/11/2016Záložná zmluva č. 400/173/2016Štátny fond rozvoja bývania BratislavaObec Jedľové Kostoľanybytový dom č.s.32Zobraziť
15/11/2016Zmluva o úvere č. 400/173/2016Štátny fond rozvoja bývania BratislavaObec Jedľové Kostoľanybytový dom č.s.32Zobraziť
24/10/2016Zmluva o dieloMontservis – Ján Pacalaj Malá LehotaObec Jedľové Kostoľanyzhotovenie diela – oprava kotla VSB4Zobraziť
24/10/2016Zmluva o poskytnutí fin. príspevkuMikroregión TríbečskoObec Jedľové Kostoľanynenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu kotolneZobraziť
19/09/2016Zmluva o dielo č. S1602301ANEKO SK a.s. Zlaté MoravceObec Jedľové Kostoľanyzhotovenie diela – výmena okien ZŠZobraziť
04/09/2016Kúpno-predajná zmluvaLadislav Bugár, Valentína HavalováObec Jedľové Kostoľanynehnuteľnosť (pozemok)Zobraziť
25/08/2016Mandátna zmluvaDraveo s.r.o. NitraObec Jedľové Kostoľanyriadenie projektu z operačného programu MŽP – Kvalita ŽPZobraziť
08/08/2016Kúpna zmluvaObec Jedľové KostoľanyBohuš Biely, Lýdia Biela
Rudolf Ďatko, Jana Ďatková
Jaroslav Ivančík, Dana Ivančíková
nehnuteľnosť (pozemok)Zobraziť
01/08/2016Zmluva o poskytnutí službyGEODETICCA s.r.o. KošiceObec Jedľové Kostoľanyposkytnutie služby webového geografického informačného systému WebGISZobraziť
01/08/2016Licenčná zmluvaGEODETICCA s.r.o. KošiceObec Jedľové KostoľanyGOL pre produkt „Výrez zo súvislej digitálnej ortofotomapy“Zobraziť
15/07/2016Kúpna zmluvaObec Jedľové Kostoľany / Viera ZemanováBronislava KurciníkovánehnuteľnosťZobraziť
15/07/2016Zmluva o poskytnutí dotácie č. 500/2016Nitriansky samosprávny krajObec Jedľové Kostoľanydotácia na podporu športu (detské ihrisko v oddychovej zóne)Zobraziť
15/07/2016Zmluva o poskytnutí dotácie č. 503/2016Nitriansky samosprávny krajObec Jedľové Kostoľanydotácia na podporu kultúry (gajdošské fašiangy, krojované slávnosti)Zobraziť
10/05/2016Kúpno-predajná zmluva6 účastníkovObec Jedľové Kostoľanynehnuteľnosť (pozemky)Zobraziť
10/05/2016Kúpno-predajná zmluvaJán Malík, Katarína Malíková, Jaroslav MalíkObec Jedľové Kostoľanynehnuteľnosť (pozemky)Zobraziť
10/05/2016Inominátna zmluvaBožena Nízlová, Emília Kováčová, Anna Nízlová, Irena PovažanováObec Jedľové Kostoľanynehnuteľnosť (pozemky)Zobraziť
31/03/2016Zmluva o dielo č. 3/2016NOVID s.r.o. VrábleObec Jedľové Kostoľanyzhotovenie diela – dodávka a montáž ústredného vykurovania, plynoinštalácia, MaR (kotolňa ZŠ)Zobraziť
31/03/2016Zmluva o dielo + dodatok č.1ZE-PRA s.r.o. Zlaté MoravceObec Jedľové Kostoľanyzhotovenie diela – vybudovanie oddychovej zónyZobraziť
21/03/2016Zmluva o dielo + dodatok č.1ZE-PRA s.r.o. Zlaté MoravceObec Jedľové Kostoľanyzhotovenie diela – rekonštrukcia jestvujúcich komunikácií a nové komunikácieZobraziť
21/03/2016Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenkeVÚB BratislavaObec Jedľové Kostoľanyvyplňovacie právo k blankozmenkeZobraziť
14/03/2016Dodatok č.2 k zmluve 933/2013/UZVÚB BratislavaObec Jedľové Kostoľanydodatok č.2 k zmluve o termínovanom úvereZobraziť
14/03/2016Zmluva o termínovanom úvere 181/2016/UZVÚB BratislavaObec Jedľové Kostoľanyzmluva o termínovanom úvereZobraziť
14/03/2016Zmluva o zriadení záložného práva 319/2016/ZZVÚB BratislavaObec Jedľové Kostoľanyzmluva o záložnom práveZobraziť
07/02/2016Dodatok č. 1 k ZoD č. 14122015/KB11Premier Consulting EU s.r.o. KomárnoObec Jedľové KostoľanyŚtúdia uskutočniteľnosti projektu objednávateľa – zmena bodu 2.1.1Zobraziť
14/01/2016Kúpna zmluva č.002/2016ELSE PLUS s.r.o. TopoľčiankyObec Jedľové Kostoľanybytový dom s.č. 32Zobraziť
07/01/2016Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 13.10.2015Obec Jedľové KostoľanyZdenko Ďurišnehnuteľnosť (pozemok)Zobraziť
15/12/2015Dohoda o zrušení zmluvyPremier Consulting EU s.r.o. KomárnoObec Jedľové Kostoľanyzrušenie zmluvy o dielo č. 1042015KBZobraziť
15/12/2015Zmluva č. 14122015KB12Premier Consulting EU s.r.o. KomárnoObec Jedľové Kostoľanyvyhotovenie žiadosti o nenávratný fin. príspevok z Programu rozvoja vidieka (7.4)Zobraziť
15/12/2015Zmluva č. 14122015KB11Premier Consulting EU s.r.o. KomárnoObec Jedľové Kostoľanyvyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti (7.4)Zobraziť
15/12/2015Zmluva č. 14122015KB10Premier Consulting EU s.r.o. KomárnoObec Jedľové Kostoľanyvyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti (7.2)Zobraziť
15/12/2015Zmluva č. 14122015KB09Premier Consulting EU s.r.o. KomárnoObec Jedľové Kostoľanyvyhotovenie žiadosti o nenávratný fin. príspevok z Programu rozvoja vidieka (7.2)Zobraziť
16/11/2015Inominátna zmluvaBožena Nízlová, Emília Kováčová, Anna Nízlová, Irena PovažanováObec Jedľové Kostoľanynehnuteľnosť (pozemky)Zobraziť
16/11/2015Inominátna zmluvaB.Nízlová, B.Kramár, B.Beňová, A.Kosibová, E.Kováčová, A.Nízlová, I.PovažanováObec Jedľové Kostoľanynehnuteľnosť (pozemky)Zobraziť
12/11/2015Zmluva o dieloObec Jedľové KostoľanyELSE PLUS, s r.o. TopoľčiankyZhotovenie diela: Prístupová komunikácia k obytnej zóne č.2Zobraziť
15/10/2015Kúpna zmluvaObec Jedľové KostoľanyZdenko Ďurišnehnuteľnosť (pozemky)Zobraziť
03/09/2015Zmluva o budúcej zmluveZápadoslovenská distribučná a.s. BratislavaObec Jedľové Kostoľanyzriadenie vecných bremienZobraziť
17/07/2015Dodatok č.9 k poistnej zmluve 11-4-6637Union poisťovňa a.s. BratislavaObec Jedľové Kostoľanypoistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôbZobraziť
10/07/2015Dodatok č.8 k poistnej zmluve 11-4-6637Union poisťovňa a.s. BratislavaObec Jedľové Kostoľanypoistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôbZobraziť
28/04/2015Dodatok č.7 ku kontokorentnému úveruVÚB a.s. BratislavaObec Jedľové KostoľanykontokorentZobraziť
08/04/2015Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluveObec Jedľové KostoľanyAdrián SomornehnuteľnosťZobraziť
02/04/2015Zmluva o dieloPremier Consulting s.r.o. KomárnoObec Jedľové Kostoľanyžiadosti o nenávratné finančné príspevkyZobraziť
02/04/2015Dohoda č. 15/16/054/22UPSVaR NitraObec Jedľové Kostoľanyfinančný príspevok na podporu vytvárania pracovných miestZobraziť
26/03/2015Kúpna zmluvaObec Jedľové Kostoľany, Michal Homola a Danka HomolováŠtefan Homola a Marie HomolovánehnuteľnostiZobraziť
26/03/2015Mandátna zmluvaObec Jedľové KostoľanyŠtefan Bako Zlaté Moravceodborne spôsobilá osoba na prevádzku kanalizačnej sieteZobraziť
02/03/2015Kúpna zmluvaObec Jedľové KostoľanyAdrián SomornehnuteľnosťZobraziť
25/02/2015Zmluva o poskytovaní služieb č. 011/2015Radoslav MadudaObec Jedľové Kostoľanyčinnosť technika požiarnej ochranyZobraziť
14/02/2015Úrazové poistenieKomunálna poisťovňaObec Jedľové Kostoľanypoistenie uchádzačov o zamestnanie pri výkone prác pre obecZobraziť
30/01/2015Záložná zmluva č. 0078-PRB/2014/ZMDVaRR SRObec Jedľové Kostoľanybytový dom č.s.31Zobraziť
20/01/2015Zmluva o budúcej zmluveELSE PLUS s.r.o. TopoľčiankyObec Jedľové Kostoľanybytový dom IIZobraziť
20/01/2015Nájomná zmluvaELSE PLUS s.r.o. TopoľčiankyObec Jedľové Kostoľanypozemky na výstavbu bytového domu IIZobraziť
12/01/2015Zmluva o dieloZEERTS s.r.o. Malý LapášObec Jedľové Kostoľanyzhotovenie diela – vybudovanie kamerového systémuZobraziť
25/11/2014Dodatok č.1 ku kúpnej zmluveBožena RajnohováAdrián SomornehnuteľnostiZobraziť
06/11/2014Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí NFP č. KaHR-22VS-1001/0294/100Ministerstvo hospodárstva SR BratislavaObec Jedľové Kostoľanyverejné osvetlenieZobraziť
04/11/2014Dodatok č. 6 a 7 k poistnej zmluve č. 11-4-6637UNION Poisťovňa a.s. BratislavaObec Jedľové Kostoľanypoistenie majetku a poistenie zodpovednosti právnických osôbZobraziť
08/10/2014Dodatok č. 5 k poistnej zmluve č. 11-4-6637UNION Poisťovňa a.s. BratislavaObec Jedľové Kostoľanypoistenie majetku a poistenie zodpovednosti právnických osôbZobraziť
23/09/2014Zmluva o zriadení vecných bremienZápadoslovenská distribučná a.s. BratislavaObec Jedľové Kostoľanynehnuteľnosti – trávnaté porastyZobraziť
23/09/2014Zmluva o zriadení vecných bremienZápadoslovenská distribučná a.s. BratislavaObec Jedľové Kostoľanynehnuteľnosti, trávnaté porasty (bytový komplex)Zobraziť
09/09/2014Kúpno-predajná zmluvaHedviga FrajtíkováObec Jedľové KostoľanynehnuteľnostiZobraziť
09/09/2014Kúpno-predajná zmluvaMária HochreiterováObec Jedľové KostoľanynehnuteľnostiZobraziť
08/09/2014Kúpna zmluvaObec Jedľové KostoľanyJozef Marek, Stanislav ĎatkonehnuteľnostiZobraziť
26/08/2014Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkovSlovenská republikaObec Jedľové KostoľanynehnuteľnostiZobraziť
26/08/2014Kúpna zmluvaCOOP Jednota Nitra s.d.Obec Jedľové KostoľanynehnuteľnostiZobraziť
19/08/2014Dohoda o odstúpení od kúpnej zmluvyObec Jedľové Kostoľany a Božena RajnohováAdrián Somornehnuteľnosti, odstúpenie od zmluvy zo dňa 19.6.2014Zobraziť
19/08/2014Kúpna zmluva Obec Jedľové KostoľanyStanislav Veteška a manž. StanislavanehnuteľnostiZobraziť
16/07/2014Záložná zmluva č. 400/390/2014Štátny fond rozvoja bývania BratislavaObec Jedľové Kostoľanybytový dom č.s.31Zobraziť
23/06/2014Zmluva o dieloJán Maník ĽuboticeObec Jedľové Kostoľanyzhotovenie diela – rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetleniaZobraziť
19/06/2014Kúpna zmluvaObec Jedľové Kostoľany a Božena RajnohováAdrián Somornehnuteľnosti, stavbaZobraziť
12/06/2014Kúpna zmluvaObec Jedľové KostoľanyBožena Beňová, Anna Kosibová, Dušan KosibanehnuteľnostiZobraziť
25/04/2014Dodatok č. 6 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 567/2010/UZVUB a.s. BratislavaObec Jedľové KostoľanykontokorentZobraziť
17/04/2014Dodatok č. 2 ku zmluve č. A/883/05/2007 Zmluva o aktualizácii programovTOPSET Solution s.r.o. StupavaObec Jedľové Kostoľanyzmluva o aktualizácií programovZobraziť
16/04/2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1825/14-Ne/2014Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. NitraObec Jedľové Kostoľanyvecné bremeno na nehnuteľnosti – pozemkyZobraziť
12/03/2014Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP verejné osvetlenieMinisterstvo hospodárstva SRObec Jedľové Kostoľanyposkytnutie nenávratného fin. príspevkuZobraziť
15/02/2014Zmluva o dielo 01-02-214-012MEDIDERMA s.r.o. NitraObec Jedľové Kostoľanyzhotovenie diela – oprava strechy ZŠZobraziť
27/01/2014Zmluva o refinancovaníELSE PLUS s.r.o. TopoľčiankyObec Jedľové Kostoľanyrefinancovanie technickej vybavenosti bytového domuZobraziť
24/01/2014Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 933/2013/UZVUB a.s. BratislavaObec Jedľové Kostoľanytermínovaný úverZobraziť
14/01/2014Kúpna zmluva č. 001/2014ELSE PLUS s.r.o. TopoľčiankyObec Jedľové Kostoľanybytový domZobraziť
11/12/2013Zmluva o pripojeníSPP Distribúcia a.s. BratislavaObec Jedľové Kostoľanypripojenie do distribučnej sieteZobraziť
11/12/2013Zmluva o pripojeníSPP Distribúcia a.s. BratislavaObec Jedľové Kostoľanypripojenie do distribučnej sieteZobraziť
11/12/2013Zmluva o pripojeníZápadoslovenská distribučná a.s. BratislavaObec Jedľové Kostoľanypripojenie el. zariadenia 31/A spoločné priestory do distribučnej sústavyZobraziť
11/12/2013Zmluva o pripojeníZápadoslovenská distribučná a.s. BratislavaObec Jedľové Kostoľanypripojenie el. zariadenia 31/A byt č.2 do distribučnej sústavyZobraziť
11/12/2013Zmluva o pripojeníZápadoslovenská distribučná a.s. BratislavaObec Jedľové Kostoľanypripojenie el. zariadenia 31/B spoločné priestory do distribučnej sústavyZobraziť
11/12/2013Zmluva o pripojeníZápadoslovenská distribučná a.s. BratislavaObec Jedľové Kostoľanypripojenie el. zariadenia 31/B ČOV do distribučnej sústavyZobraziť
25/11/2013Zmluva o nájmeSPP Distribúcia a.s. BratislavaObec Jedľové Kostoľanynájom plynovodu a prípojky bytovkaZobraziť
18/11/2013Kúpna zmluvaObec Jedľové Kostoľany a Jozef MarekStanislav Ďatkonehnuteľnosť (pozemok)Zobraziť
12/11/2013Zmluva o spolupráciProfi Poľno s.r.o. Nové ZámkyObec Jedľové Kostoľanykoordinácia činnosti v rámci projektových zámerov programu LEADERZobraziť
05/11/2013Mandátna zmluvaZEERTS s.r.o. Malý LapášObec Jedľové Kostoľanypodanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtuZobraziť
28/10/2013Zmluva č. 6/1000023347Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. NitraObec Jedľové Kostoľanydodávka vody a odvádzanie odpadových vôd bytovka 31Zobraziť
25/10/2013Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1525/2013/DVUB a.s. BratislavaObec Jedľové KostoľanyblankozmenkaZobraziť
25/10/2013Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č. 1679/2013/ZZVUB a.s. BratislavaObec Jedľové Kostoľanyzáložné právoZobraziť
25/10/2013Zmluva o terminovanom úvere č. 933/2013/UZVUB a.s. BratislavaObec Jedľové Kostoľanytermínovaný úverZobraziť
25/10/2013Zmluva o dieloELSE PLUS s.r.o. TopoľčiankyObec Jedľové KostoľanyZhotovenie diela – SO 01 nnz2 Prístupová komunikácia J.K.Zobraziť
25/10/2013Zmluva o dieloELSE PLUS s.r.o. TopoľčiankyObec Jedľové KostoľanyZhotovenie diela – – Prístupové komunikácie a technická infraštruktúra k obytnej zóne č.1Zobraziť
15/10/2013Dodatok č. 1 k zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluveELSE PLUS s.r.o. TopoľčiankyObec Jedľové Kostoľanybytový domZobraziť
22/09/2013Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KaHR-22VS-1001/0294/100Ministerstvo hospodárstva SRObec Jedľové Kostoľanyverejné osvetlenieZobraziť
13/09/2013Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 012013/1/1.1-02Mikroregión TríbečskoObec Jedľové Kostoľanyfin. príspevok na nové pódium pre gajdošovZobraziť
12/09/2013ZmluvaZápadoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. NitraObec Jedľové Kostoľanyrozšírenie verejného vodovodu vodovodná prípojkaZobraziť
12/09/2013Nájomná zmluvaELSE PLUS s.r.o. TopoľčiankyObec Jedľové Kostoľanyvýstavba bytovkyZobraziť
05/09/2013Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvyELSE PLUS s.r.o. TopoľčiankyObec Jedľové Kostoľanyvýstavba bytovkyZobraziť
25/04/2013Dodatok č. 5 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 567/2010/UZVUB a.s. BratislavaObec Jedľové KostoľanykontokorentZobraziť
21/02/2013Kúpna zmluva č. 13/2/1222400042-ZoS/KZ_P_TSZápadoslovenská energetika a.s. BratislavaObec Jedľové KostoľanynehnuteľnosťZobraziť
05/12/2012Kúpno-predajná zmluvaAnna EngelhardtováObec Jedľové Kostoľanynehnuteľnosť orná pôdaZobraziť
30/10/2012Kúpno-predajná zmluvaPeter Mašír, Slávko Povoda, Sidónia ĎuriačováObec Jedľové Kostoľanynehnuteľnosť trávnaté porastyZobraziť
30/10/2012Zámenná zmluvaObec Jedľové KostoľanyAnton Rumanzámena nehnuteľnostíZobraziť
26/10/2012Zmluva o dieloELSE STYL TopoľčiankyObec Jedľové Kostoľanyviacúčelová stavbaZobraziť
29/09/2012Zámenná zmluvaObec Jedľové KostoľanyKatarína Ďuriačovázámena nehnuteľnostíZobraziť
18/06/2012Kúpno-predajná zmluvaObec Jedľové KostoľanyJán Hujavýnehnuteľnosť (pozemok)Zobraziť
15/06/2012Kúpna zmluvaObec Jedľové KostoľanyMarian Jurina a manž. Ildikónehnuteľnosť (pozemky)Zobraziť
30/04/2012Dodatok č.4 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 567/2010/UZVUB a.s. BratislavaObec Jedľové KostoľanykontokorentZobraziť
09/03/2012Kúpno-predajná zmluvaAnna Engelhardtová, Jozef Matušík, Ján MatušíkObec Jedľové KostoľanynehnuteľnostiZobraziť
28/02/2012Dodatok č. 3 k zmluve o kontokorentnom úvere č.567/2010/UZVUB a.s. BratislavaObec Jedľové KostoľanykontokorentZobraziť
22/02/2012Kúpna zmluvaObec Jedľové KostoľanyHAALI s.r.o. Zlaté MoravcenehnuteľnosťZobraziť
28/12/2011Dodatok č. 2 k zmluve o kontokorentnom úvere č.567/2010/UZVUB a.s. BratislavaObec Jedľové KostoľanykontokorentZobraziť
28/12/2011Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 1272/2010/UZVUB a.s. BratislavaObec Jedľové Kostoľanytermínovaný úverZobraziť
22/08/2011Dodatok č. 3 k zmluve o termínovanom úvere č. 1273/2010/UZVUB a.s. BratislavaObec Jedľové Kostoľanytermínovaný úverZobraziť
03/08/2011Zmluva o poskytnutí dotácie č. 012011/1.3-03Mikroregión TríbečskoObec Jedľové Kostoľanyodstránenie skládky odpaduZobraziť
27/07/2011Kúpna zmluvaObec Jedľové KostoľanyĽudmila RosolovánehnuteľnosťZobraziť
19/07/2011Dodatok k zmluve o NFP DZ221401200520102Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidiekaObec Jedľové Kostoľanyrevitalizácia centra obce a priľahlých komunikáciíZobraziť
30/05/2011Kúpno-predajná zmluvaTomáš KalivodaObec Jedľové KostoľanynehnuteľnosťZobraziť
24/05/2011Kúpna zmluvaObec Jedľové KostoľanyEva KadlecovánehnuteľnosťZobraziť
19/05/2011Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 10-04-2010Agrostav HSV s.r.o. Zlaté MoravceObec Jedľové KostoľanyZobraziť
02/05/2011Kúpna zmluvaObec Jedľové KostoľanyPavel Beneda a manž. AlenanehnuteľnosťZobraziť
08/04/2011Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 10-04-2010Agrostav HSV s.r.o. Zlaté MoravceObec Jedľové KostoľanyZobraziť
29/03/2011Dodatok č.2 k Zmluve o termínovanom úvere č.1273/2010/UZVUB a.s. BratislavaObec Jedľové Kostoľanytermínovaný úverZobraziť
28/01/2011Dodatok č.1 k Zmluve o termínovanom úvere č.1273/2010/UZVÚB BratislavaObec Jedľové Kostoľanytermínovaný úverZobraziť