Informácia

Hody v Jedľových Kostoľanoch

Hody sú sviatkom družnosti, súdržnosti, sú synonymom hojnosti a radosti. Význam slova „hodovanie“ je ľuďom v súčasnosti veľmi blízky, ale až príliš zmaterializovaný. Zabúda sa na fakt, že hody sú náboženský sviatok, kde sa má skôr sýtiť duša, ako telo, i keď k sviatkom, samozrejme, patrí aj prestretý stôl. Hody, inak povedané titulárna slávnosť kostola, […]