utorok, 11. augusta 2020Meniny má Zuzana

Zasadania obecného zastupiteľstva

Pozvánka na 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánky, Zasadania obecného zastupiteľstva
Pozývam Vás  na   12.  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Jedľových Kostoľanoch, ktoré sa uskutoční dňa 29.05.2020 o 19:00 v priestoroch Obecného úradu.  P r o g r a m: Otvorenie zasadania a procedurálne veci Kontrola plnenia uznesenia Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019 Záverečný účet obce 2019 – schválenie Schválenie prebytku rozpočtového hospodárenia Čerpanie prostriedkov rezervného fondu Hospodárenie obce za I. štvrťrok 2020 Schválenie návrhu na rozpočtové opatrenie 1/2020 Žiadosť o zníženie/odpustenie nájmu – Juraj Ďatko Žiadosť o delegovanie zástupcov obce do rady školy Žiadosť o odkúpenie pozemku – Mašír Rôzne Záver Účasť verejnosti