Spoločenské podujatia

Fašiangy 2020

„Dobrý deň gazdiná, máte fašangy?“
„Máme, vitajte“
„Chlapci, majú fašangy !  Muzika, palicový !“
„Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde, kto nemá kožucha, zima mu bude….“ 

Aj takto nejako to vyzeralo uplynulú sobotu, kedy sa fašiangovníci vybrali po príbytkoch obveseliť ľudí muzikou, spevom a zároveň poriadne vytancovať gazdiné a dievky pred blížiacim sa pôstnym obdobím. Fašiangový sprievod sa nám utešene z roka na rok rozrastá, kedysi ich bývalo cez dvadsať, tentokrát ich bolo viac ako tridsať. Dvaja v rytmickej sekcii, dvaja v dychovej sekcii, heligónky, gajdy, harmonika a chuť rozdávať dobrú náladu. A k tomu jeden fotograf, ktorý to pre nás ako vždy všetko zdokumentoval (vďaka Ti, Karol).
Ako to vyzeralo počas tohoročnej pochôdzky si môžete pozrieť tu:

Neboli by fašiangy fašiangami, keby sa potom všetci zábavychtiví nezišli v centre dediny a nepokračovali v zábave pri muzike a dobrom jedle v očakávaní hlavného programu dňa v kultúrnom dome pod názvom „Chodí gajdoš po dedine“, v ktorom sa okrem fašiangovníkov predstavili aj deti z Materskej školy a Základnej školy v Jedľových Kostoľanoch, Dudáci Tryhuci (Ondřej a Lucie Tryhukovy), FS Turňa, Szokolay Dongó Balázs (na gajdách hrá tradičné ľudové piesne, ale aj ľudové piesne, ktoré si sám kompozične upravuje na základe dôkladného 30 ročného štúdia folklóru z oblasti Karpát), FS Briežok, Kapela Dudziarska (majster Jedraszek a jeho najlepší žiaci z okolia Poznane, učenie prebieha tradičným spôsobom bez nôt, z majstra na učňa), Miriam Ďatková, Robert Žilík a Tomáš Blažek (dvaja majstri CSG, učiteľ a žiak, ktorí prezentujú gajdošskú kultúru z oblasti Nitrianskeho regiónu doma i v zahraničí), Ľudová hudba Bystrina, Jan Huňař, Orkestar Aleksandar (pochádzajú z komunity žijúcej vo Viedni, učia sa hrať na tradičných macedónskych nástrojoch, ktoré majú k dispozícii, patria sem aj gajdy, ich najvyšším cieľom je udržiavať tradíciu hudby a spevu severného Macedónska, Macedóncami narodenými v Rakúsku), FS Furmani, Evros (súbor z gréckej obce Javorník, založený v r. 2009, hrajú a spievajú piesne z oblasti gréckej Trákie) a Spojené huky Slovenska.
Večerný program a začiatok klčovnice:

Po tomto programe až do rána pokračovala klčovnica – tradičná fašiangová zábava so skupinou Kollarband.

V nedeľu o 10,30 sa konala slávnostná gajdošská svätá omša za nositeľov tradícií a po nej slávnostný obed v priestoroch Obecného úradu.

33. ročník Gajdošských fašiangov máme úspešne za sebou. Podľa vyjadrení mnohých účastníkov sa jednalo o mimoriadne vydarený ročník a úroveň tohto podujatia z roka na rok stúpa. Tešíme sa preto na vás všetkých opäť o rok a veríme, že budeme zase o kúsok lepší.

Fotomateriál z víkendu vyhotovil a pripravil p. Karol Psota

3776-krát videné