utorok, 21 septembra
Shadow

Horné Lúčno 22. a 29.10.2009, alebo bomba medzi oči od netopiera

22.10.2009 som si na pátranie po jaskyniach v okolí Jedľových Kostolian v Tríbeči pribral pomocníka Adama Turečka. Lákadlom pre neho mala byť jaskyňa Horné Lúčno, ktorá, ak sa ju podarí nájsť, podľa starej správy od P. Mittera sľubovala aj podľa mapky svojimi rozmermi (dĺžka 40m, hĺbka 21m) možnosť nácviku lanovej techniky. Keď nám chlapík zo susednej osady tvrdil, že ideme dobre, že jaskyňa je pod oknami posledného domu prikrytá „deklom“, že aspoň pred rokmi to tak bolo, bolo nám to divné, pretože podľa Mittera mala byť kdesi nad osadou. A tak sme pri poslednom dome, pod oknami ktorého bolo iba krovie, zaparkovali auto. Pri susednom dome bola babička a tak sme sa jej pýtali na jaskyňu. „Pred 53 rokmi môj bratranec pod tamtými oknami kopal studňu a vykopal jaskyňu. Nejakí vaši kolegovia ju skúmali, šla až pod môj dom (horizontálne viac ako 20m) a povedali, že to nemá perspektívu a tak asi pred 20 rokmi otvor zasypali.“ Nie som si istý, či tí „naši kolegovia“ hodnotili perspektívu jaskyne či dosiahnutia vodného zdroja… Nedalo mi ale nespýtať sa na jaskyňu nad osadou. „Jaj to pôjdete tadiaľto až uvidíte osamelú brezu, pod ňou to je. Je 40m hlboká aj tam chodili. O tú brezu si uviažte lano a môžte ísť dolu.“ No to som teda čumel. A ešte viac som čumel, keď som na malej černicami zarastenej vyvýšenine na svahu pod osamelou brezou videl minizávrt a v ňom dieru do zeme. Zlanili sme dolu a bolo nám po chvíli jasné, že P. Mitter v jaskyni nikdy nebol a „meral“ ju asi v krčme podľa rečí niekoho, kto v nej kedysi pred rokmi na chvíľu bol. Hĺbka by asi tak sedela, dĺžka možno pre človeka, ktorý otvor 0,5×0,5m pokladá za neprielezný. Hlavné smery by tiež sedeli a aj stará skryštalizovaná výzdoba. Avšak to, že v jaskyni je okrem tejto výzdoby takmer všade hromada aj pizolitickej výzdoby, to asi P. Mitter nepovažoval za hodné zmienky. Dĺžku sme skromne odhadovali aspoň na 50m. Na dne je aj neporiadok po spoluobčanoch a aj kostra mladého diviaka, ktorý sa asi schoval v černičí kvalitnejšie, ako chcel. A našli sme tam aj úžinu na hranici prieleznosti, za ktorou bolo zreteľné pokračovanie. O týždeň v silnejšej zostave – pridal sa Paľo Vojtuš – po úspešnom pátraní po jaskyni Na lome a po obzretí si kamenného mora pri Malej lehote, sme sa na večer vybrali do Horného Lúčna opäť pocvičiť. Tentoraz sme si vzali stáčací 8meter a fotoaparát. Najskôr som sa bez prilby s Paľovou dopomocou po centimetríkoch pretisol cez spomínanú úžinu. Za ňou bolo 11m priestorov. A potom sme popri troche fotenia začali len tak bez azimutov a sklonov merať dĺžku toho, čo sme boli schopní po jaskyni preliezť. V jaskyni bolo rovnako ako pred týždňom 8 netopierov (4 podkováre malé a 4 podkováre veľké), iba zmenili svoje „parkoviská“. Jeden podkovár veľký bol v sienke „na otočenie“. Nechcel som ho rušiť a tak som zasunutý v úžine pred sienkou pomaličky-potichučky vysúval meter popod netopiera, aby som zmeral dĺžku sienky a nemusel ísť tesne k nemu. To ho asi nasralo, z ničoho nič vyletel, narazil mi „plnou rýchlosťou“ rovno medzi oči a popod pazuchu cez úžinu zmenšenú o moje telo ubzikol preč. Možno mu zlyhal radar a možno ma chcel zaskočiť. A zaskočil ma riadne, stihol som iba čosi vykríknuť a už bol preč. Chalani sa prekvapene pýtali, čo sa stalo a ja som ešte hodnú chvíľu cítil „náraz“ na koreni nosa a hlavne „pretretie“ očí, ktoré som našťastie stihol zavrieť, jeho krídlami… Zaujímavo dopadlo „meranie“: s hĺbkou jaskyne 21m by sa dalo súhlasiť – barometer to nevylúčil, ale s dĺžkou 40m určite nie – tá nie je menšia ako 134 metrov! Jaskyňa sa týmto posunula dĺžkou na prvé miesto v pohorí Tríbeč. Je v nej viacero kopateľných miest a každopádne nie je neperspektívna i keď pracovať v nej nebude jednoduché. Žiaľ, zatiaľ sa nepodarilo kontaktovať majiteľa pozemkov s jaskyňou, ktorý vraj robí na ktoromsi ministerstve a ani jeho sestra zo susednej osady na neho nemá spojenie. 
 
Autor textu a obrázkov: Milo Lisý
Článok a obrazový materiál je prevzatý so súhlasom autora z tejto stránky.
435-krát videné

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation čiže GDPR), účinné od 25. 5. 2018 má za cieľ chrániť práva (predovšetkým) občanov Európskej únie proti neoprávnenému nakladaniu s ich osobnými údajmi.

Nasledujúcou informáciou o ochrane vašich osobných údajov chceme prezentovať náš záväzok k zachovaniu vášho súkromia. Vyjasňujeme povahu, rozsah a účel zberu a používania vašich osobných údajov na webovej stránke www.jedlovekostolany.sk.

1. Anonymné použitie

Naše webstránky môžete navštevovať a používať bez toho, aby ste nám dávali akékoľvek osobné údaje. Pri príchode na naše webové stránky nezhromažďujeme a nepožadujeme žiadne osobné informácie. Môžete ju preto používať úplne anonymne. Osobné údaje zhromažďujeme len v prípade, že nám ich sami dobrovoľne poskytnete formou zaslania na naše mailové adresy. Údaje, ktoré spracúvame, sa použijú výhradne na účel, na ktorý ste dali súhlas, ak platná legislatíva neumožňuje inak. Budeme uchovávať vaše osobné údaje len po nevyhnutnú dobu na to, aby sa dosiahol účel služby, ktorú ste si vyžiadali, alebo účel, na ktorý ste dali svoj súhlas, ak platná legislatíva neumožňuje inak. 

2. Logfiles

Niektoré údaje sa zaznamenávajú počas používania (tzv. používané údaje). Tieto súbory denníka neposkytujú osobné údaje našich používateľov, ale iba štatistické údaje o použití stránky . Súbory denníkov sa používajú na analýzu a zlepšenie bezpečnosti  a na identifikáciu, analýzu a elimináciu útokov.

3. Cookies

Stránka www.jedlovekostolany.sk používa súbory cookies. Pri prvej návšteve našej webovej stránky vás žiadame o súhlas s používaním súborov cookies. Môžete prijať, alebo odmietnuť súbory cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sú ukladané do vášho počítača pri práci s prehliadačom, ktorý používate. Súbory cookies nemôžu spustiť programy ani poskytovať vírusy do počítača. Slúžia na to, aby bol pre vás internet užívateľsky prívetivý a efektívnejší. Ak chcete zakázať používanie súborov cookies, vo vašom prehliadači je možnosť zabrániť prijatiu a ukladaniu nových súborov cookies.  Väčšina webových prehliadačov automaticky prijíma cookies. Môžete zmeniť nastavenie vášho prehliadača, aby ste odmietli súbory cookies. Pokyny, ako zmeniť nastavenia prehliadača, nájdete v Pomocníkovi vášho prehliadača.  

4. Analýza webových stránok službou Google Analytics

Na našich webových stránkach používame službu Google Analytics – službu analýzy webu poskytovanú spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“). Spoločnosť Google analyzuje spôsob, akým používate naše webové stránky. Informácie zhromažďované spoločnosťou Google v spojitosti s vaším používaním našich webových stránok (napr. odkazujúca adresa URL, naše webové stránky, ktoré ste navštívili, váš operačný systém, vaše rozlíšenie obrazovky) budú odoslané na server spoločnosti Google v USA, kde budú uložené a analyzované. Príslušné výsledky nám spoločnosť Google následne sprístupňuje v anonymizovanej podobe. Údaje o používaní našich stránok nebudú v rámci tohto procesu nikdy spojené s vašou celou IP adresou. Spoločnosť Google je certifikovaná v rámci programu EU-US Privacy Shield, čo zabezpečuje zachovanie primeranej úrovne ochrany údajov pri ich spracovaní spoločnosťou Google v USA.
Váš súhlas s použitím služieb webovej analýzy môžete kedykoľvek odvolať, a to buď prevzatím a inštaláciou doplnku prehliadača Google, alebo úpravou nastavenia prehliadača.
Ďalšie informácie o službe Google Analytics sú k dispozícii v týchto dokumentoch: Zmluvné podmienky programu Google AnalyticsZabezpečenie a ochrana osobných údajov v službe Google Analytics a Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

5. Odkazy na iné webové stránky

Voliteľne odkazujeme na iné stránky, ktoré nie sú pridružené k nám (tretia strana). Ak kliknete na tieto odkazy, nemáme žiadny vplyv na to, aké údaje zhromažďujú a používajú poskytovatelia týchto stránok. Podrobnosti o zhromažďovaní a používaní údajov nájdete v prehláseniach o ochrane osobných údajov týchto stránok. Keďže zhromažďovanie a spracúvanie údajov tretími stranami, samozrejme, nie je pod našou kontrolou, nie sme za to zodpovední.

6. Zverejňovanie obrazových materiálov

Obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo, pričom takéto použitie nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby (Občiansky zákonník, § 12, ods. 3). Podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy, zverejnené na tejto stránke, vyhotovujeme na základe konkludentného, teda nevýslovného súhlasu, tým, že osoba/osoby strpia realizáciu tohto záznamu. V prípade požiadavky (ústnej, písomnej, elektronickej) oprávnenej osoby na odstránenie takéhoto záznamu bude takýto záznam z webovej stránky a úložného priestoru správcu stránky bezodkladne a natrvalo odstránený.

7. Podpora používateľov

Ak nás kontaktujete e-mailom, uložíme vašu e-mailovú adresu pre potrebu odpovede a na odpoveď použijeme našu e-mailovú adresu, aby sme vám pomohli poskytnúť požadované služby podpory.

8. Prevod údajov na iné tretie strany

Neposkytujeme žiadne údaje tretím stranám.

9. Zmena politiky ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo aktualizovať toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Podmienky ochrany osobných údajov sa môžu priebežne meniť. Všetky aktualizácie týchto podmienok budú zverejňované na našich webových stránkach. Každá aktualizácia nadobúda účinnosť jej zverejnením na našom webovom sídle. Odporúčame, aby ste sa na našich webových stránkach pravidelne informovali o možných zmenách týchto podmienok.

Obecný úrad Jedľové Kostoľany
kontakt: uradjk@tekov.sk
Posledná aktualizácia: 18.2.2020

Súbory cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookies?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookies?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookies
Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookies
Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Vlastník informačného portálu: Obec Jedľové Kostoľany

Administrácia formy a obsahu informačného portálu: Fero Hujavý

Technický prevádzkovateľ webového sídla: WebHouse s.r.o. Trnava

CMS WordPress,  téma Viral

Preberanie a ďalšie rozširovanie textových a obrazových materiálov z tohto portálu je bez uvedenia pôvodného zdroja a pri obrazových materiáloch aj autora týchto materiálov zakázané.

Tento portál spĺňa štandardy World Wide Web konzorcia týkajúce sa prístupnosti webu aj pre znevýhodnených občanov (podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy) okrem nižšie uvedenej výnimky. Portál je prístupný aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádných štýlov (CSS), Java a JavaScript sekvencií. Je definovaný v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Pri vytváraní stránok bol dodržaný zákon č. 55/2014 Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 4. marca 2014, o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Výnimku zo štandardov tvoria podstránky o zverejňovaní zmlúv a faktúr, resp. iné zverejňované dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

V súlade so Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov a návštevníkov, že obec Jedľové Kostoľany je monitorovaná kamerovým systémom.