pondelok, 18 októbra
Shadow

Kolkový turnaj

Dňa 27.decembra sa v ZŠ Jedľové Kostoľany uskutočnil kolkový turnaj.
Hlavným organizátorom bol p. učiteľ Mesiarkin. Súťaž sa začala o 9:00 hod. 

Súťažilo sa v dvoch kategóriách: ženy ( 8 súťažiacich) a muži(11 súťažiacich). Súťaž bola na tri kolá a v každom kole mal súťažiaci päť hodov. Súťažiaci nechávali divákov v napätí až do posledného hodu. Na konci súťaže p. Mesiarkin ocenil prvých troch z každej kategórie.

Mená víťazov:
Kategória muži: 1. Bošiak, 2. Dubaj, 3. Drienovský
Kategória ženy: 1.  Dubajová, 2. Lukáčová, 3. Gubová

Touto cestou ďakujeme p. Mesiarkinovi J., p. Beňovi S., p. Ďuriačovi V. a všetkým, ktorí sa pričinili o príjemné strávené predpoludnie.  

 

68-krát videné