Spoločenské podujatia

Rozlúčka

V nedeľu, 30.6.2024 sme sa v našej farnosti po 25 rokoch rozlúčili s našim duchovným pastierom, farárom a honorárnym dekanom Mgr. Ignácom Šurínom.

Rodák z Oravského Veselého po skončení štúdia na Rímskokatolíckej Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského bol za kňaza vysvätený 13. júna 1982. Ako kaplán pôsobil v Zlatých Moravciach, v roku 1986 sa stal administrátorom v Skýcove a 15.7.1999 u nás v Jedľových Kostoľanoch. Bez pár dní s 25 rokmi môže byť považovaný (ak historické pramene neklamú) za tretieho, resp. štvrtého najdlhšie slúžiaceho duchovného v našej farnosti od roku 1621.

V čase svojho pôsobenia zveľaďoval kostol aj faru, bol tam zavedený plyn, voda do kostola a úžitková voda do fary, opravili sa strechy kostola aj fary, boli vymaľované obrazy stropu kostola a opravený organ, ktorý bol postavený ešte v roku 1965 za Dr. Jozefa Šátka.

Vyslúžil sviatosti krstu, svätého prijímania, birmovania či manželstva, sviatosti zmierenia, no i pohrebné obrady desiatkam farníkov, bol duchovnou súčasťou takmer všetkých obecných podujatí a mnohým vstúpil do života tak, že ho berú ako člena rodiny.

Želáme mu na dôchodku, do ktorého odchádza, veľa zdravia, síl a aby duchovná služba, ktorú bude ešte vykonávať, padala na úrodnú pôdu.

Rozlúčkovú svätú omšu a poďakovanie za službu zachytili svojimi objektívmi pán Karol Psota, pani Janka Čuláková a pani Petra Potocká:

964-krát videné