utorok, 11. augusta 2020Meniny má Zuzana

Orgány samosprávy

Starosta obce

Dušan Kazimír
mobil: 0903 215 098
tel.: 037/6338 225
fax: 037/6338 215
email: starostajk@tekov.sk,  starosta@jedlovekostolany.sk

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. 

Starosta:

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia
  • vykonáva obecnú správu
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu

Obecné zastupiteľstvo

je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce:

Roman Zimmermann – zástupca starostu obce
Štefan Bošiak (oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OcZ)
Ing. Jaroslav Bugár
Ing. Milan Dobiaš, PhD.
Vladimír Homola
Ing. Dušan Kazimír
Ing. Roman Vojtela

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce. Jeho funkčné obdobie sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na ďalšie štyri roky. 


Kontakt

Obecný úrad Jedľové Kostoľany č. 297
951 96 Jedľové Kostoľany
tel: 037 / 633 82 25
fax: 037 / 633 82 15
e-mail:
obecjk@tekov.sk
starostajk@tekov.sk


Štatistické údaje

Samosprávny kraj: Nitriansky
Okres: Zlaté Moravce
Mikroregión: Tríbečsko
Nadmorská výška: 400 mnm
GPS: 48°28′19″S 18°29′29″V
Rozloha: 2927 ha
Hustota osídlenia: 33,38 obyv./km2
IČO: 00 308 064
Počet obyvateľov: 911 (k 31.12.2015)