Športové akcie

Multifunkčné ihrisko

Návrat do minulosti, zopár fotografií, ktoré dokumentujú naše multifunkčné ihrisko od  jeho výstavby a uvedenia do užívania v máji 2020, cez niektoré akcie až po súčasný stav 81-krát videné

Športové akcie

Zlatí hasiči

V horúce sobotné ráno, 18. mája, by sa dala nervozita na ihrisku v Tesárskych Mlyňanoch krájať. Postupový rok hry Plameň pre mladých hasičov motivoval deti k intenzívnym tréningom. 199-krát videné

Športové akcie

Futbal „Starí páni“ vs. „Poslanci“

Niekoľko záberov na futbalový zápas starých pánov a poslancov dňa 28.12.2023 nám poslal pán Karol Psota. A zároveň si všetkých dovoľujeme v spolupráci s futbalovými nadšencami “Starí páni” pozvať na milé rodinné popoludnie strávené pri futbalovej lopte. 250-krát videné

Športové akcie

Futbal „Starší páni“

Partia „starších pánov“ sa pri futbale na multifunkčnom ihrisku stretáva pravidelne každú nedeľu predpoludním. Raz do roka si doprajú aj spoločné posedenie pri dobrom občerstvení a muzike. 633-krát videné

Športové akcie

Futbalový zápas

Niekoľko záberov z predsilvestrovského futbalového zápasu medzi Obecným zastupiteľstvom Jedľové Kostoľany a staršími pánmi nafotil pán Karol Psota. 1076-krát videné

Športové akcie

Futbal „Starší páni“

Fotografie z futbalového stretnutia starších pánov na našom multifunkčnom ihrisku, ktoré sa konalo v sobotu 30.7.2022. Po zápase bolo spoločné posedenie účastníkov pri hudbe a občerstvení.  Títo páni sa stretávajú na ihrisku pravidelne každú nedeľu od 10:00 do 12:00.   590-krát videné

Športové akcie

Machulinská dvadsiatka

Tradičné bežecké podujatie – 34. ročník Machulinskej dvadsiatky, dátum konania 2.12.2017, 17 súťažných kategórií vrátane detských a žiackych, organizátor Obecný úrad Machulince a Slovenský Orol, štart v strede obce Machulince. 386-krát videné

Športové akcie

Kolkový turnaj

Dňa 27.decembra sa v ZŠ Jedľové Kostoľany uskutočnil kolkový turnaj. Hlavným organizátorom bol p. učiteľ Mesiarkin. Súťaž sa začala o 9:00 hod.  100-krát videné