Ďalšie informácie

Kolízie so zverou

V poslednom  období sa na našich cestách  zvyšuje počet nebezpečných stretnutí vozidiel s voľne žijúcou zverou, čo spôsobuje dočasné alebo trvalé poškodenie zdravia ako aj  nemalé škody na vozidlách a na zveri samotnej. 699-krát videné

Ďalšie informácie

Voľba prezidenta SR – 1.kolo

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky a niekoľko záberov z dnešného volebného dňa v našej obci od p. Patrície Kapitánčikovej. 772-krát videné

Ďalšie informácie

Stretnutie občanov

Dňa 24.1.2016 sa uskutočnilo v sále Kultúrneho domu stretnutie občanov s predstaviteľmi strany Smer-sociálna demokracia, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Jánom Richterom a Robom Kazíkom. 90-krát videné

Ďalšie informácie

Občianske združenie KEMENEC

V našej obci pôsobí Občianske združenie KEMENEC, ktoré pomáha rozvíjať našu obec. Jeho hlavnými prioritami sú: rozvoj a prosperita obce za pomoci občanov, skrášľovanie a spropagovanie obce, rozvoj spolupráce medzi staršími občanmi a mládežou, výchova hrdosti na obec, citlivosť voči kultúrnym hodnotám, podpora občianskych iniciatív, ochrana a popularizácie hodnôt tradičnej ľudovej kultúry, ľudových zvyklostí a […]

Ďalšie informácie

Výsledky komunálnych volieb 2010

Dňa 27.11.2010 sa v našej obci konali komunálne voľby. Priebeh volieb bol pokojný. Účasť voličov bola 72,31 %. Výsledky volieb na funkciu starostu obce: Mgr. Vladimír Ďatko -nezávislý kandidát,  počet získaných hlasov 311 Jozef Ďuriač – ĽS – HZDS, SMER, počet získaných hlasov 161 Dušan Kazimír – nezávislý kandidát, počet získaných hlasov 90 Výsledky volieb […]

Ďalšie informácie

Povodne v našej obci

Tohtoročné dažde spôsobili na celom území našej krajiny mnohé škody. V našej obci našťastie nevznikli žiadne materiálne škody. Dobrovoľný hasičský zbor spolu s pracovníkmi obce zasahovali pri odstraňovaní padnutých stromov na ceste medzi Jedľovými Kostoľanmi a Obycami. 112-krát videné

Ďalšie informácie

Pochod priateľstva SNP

Dňa 13.06.2009 sa uskutočnil „Pochod priateľstvo SNP“ z Jedľových Kostolian do Hostí. Bol to už desiaty ročník tohto pekného podujatia, ktorého sa zúčastnil aj predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Ing. Milan Belica PhD. Jeho cieľom  bolo priblížiť účastníkom históriu odboja v zlatomoraveckom okrese počas SNP. 75-krát videné

Ďalšie informácie

Voľby do Európskeho parlamentu

Dňa 06.06.2009 sa uskutočnili voľby do Európskeho parlamentu. Priebeh volieb bol pokojný.  Účasť bola 23,54 %. Výsledky hlasovania. Celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov                                                                                                 807 Počet voličov, ktorým boli vydané obálky                                                  190 Počet odovzdaných obálok                                                                     188 Počet platných odovzdaných hlasov spolu                                                172  Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie […]

Ďalšie informácie

II. kolo voľby prezidenta SR

Dňa 04.04.2009 s uskutočnilo druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky. Bol krásny slnečný deň a k urnám sa dostavilo viac občanov ako v I. kole. Občania chodili počas celého dňa a priebeh volieb bol pokojný.   Výsledky volieb Účasť – 62,88 % Počet platných hlasov: 502 Gašparovič Ivan, Doc. JUDr. CSc.       429 hlasov   85,46 % […]

Ďalšie informácie

Voľby prezidenta 2009

Dňa 23.03.2009 sa aj v našej obci konali voľby prezidenta Slovenskej republiky. Volebná miestnosť sa otvárala už o 7:00 a prví  voliči už netrpezlivo čakali za dverami. Priebeh volieb bol kľudný. Volieb sa zúčastnili aj najstarší ľudia v obci, ktorým sa priniesla prenosná urna, ale prišli si odvoliť aj prvovoliči. Už 04.04.2009 máme druhé kolo […]