Stavby

Amnestia na čierne stavby

Žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie (§ 140d stavebného zákona) zhotovenú a užívanú bez povolenia stavebného úradu alebo v rozpore s  ním od 1.1.1990 do 31.3.2024 KLIK – Žiadosť na stiahnutie vo formáte pdf – KLIK 60-krát videné

Stavby

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Stavebné úpravy a udržiavacie práce, ktorými sa podstatne nezmení vzhľad stavby, nezasahujú sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti sa môžu vykonávať iba na základe ohlásenia stavebnému úradu. 120-krát videné