Projekty

Nabíjacia stanica pre elektrobicykle

Nabíjacia stanica pre elektrobicykle, Jedľové Kostoľany Poskytovateľ : Občianske združenie Mikroregión Tríbečsko Miesto realizácie : Obec Jedľové Kostoľany, k.ú. Jedľové Kostoľany, pozemky registra „C“, p.č. 152, zapísaná na  LV 1360. 224-krát videné

Projekty

Zberný dvor

Triedený zber komunálnych odpadov Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení: Slovenská agentúra životného prostredia 376-krát videné

Projekty

Výsadba drevín

Dňa 24.3.2023 bola v obci Jedľové Kostoľany zrealizovaná výsadba v rámci projektu „Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry – Zelené obce Slovenska“. 469-krát videné

Projekty

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

V priebehu augusta a septembra prebiehala v našej obci oprava niektorých najviac poškodených, resp. vyťažených komunikácií – Drahy, Lukačovce, Godinove dvory a cesta za Obecným úradom. 405-krát videné

Projekty

Zakúpenie tribúny

Obec z dotácie poskytnutej Nitrianskym samosprávnym krajom zakúpila tribúnu, ktorá sa bude využívať pri multifunkčnom ihrisku v obci Jedľové Kostoľany. 387-krát videné

Projekty

Úprava okolia multifunkčného ihriska

Obec Jedľové Kostoľany zakúpila z dotácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja pre oblasť športu 3 ks lavičiek, 1 ks odpadkového koša, 10 ks tuja smaragdová a 5 ks smrek pichľavý, ktoré budú využité na úpravu okolia multifunkčného ihriska. 495-krát videné

Projekty

Realizácia projektov v obci

Niekoľko záberov z práve prebiehajúcich prác na projektoch „Rekonštrukcia jestvujúcich komunikácií a nové komunikácie“ a „Vybudovanie oddychovej zóny“ 324-krát videné

Projekty

Oáza oddychu

V uplynulých dňoch bola ukončená rekonštrukcia studne u Lukačov. Prostriedky na toto miesto nazvané „Oáza oddychu“ boli čerpané z dotácie Environmentálneho fondu, Program obnovy dediny. 325-krát videné

Projekty

Oprava kostolnej veže

Niekoľko obrázkov z postupu prác a konečný výsledok opravy veže kostola v našej obci zachytil objektívom svojho fotoaparátu pán Karol Psota.  538-krát videné

Projekty

Zverejnenie investičného zámeru

Starosta obce Jedľové Kostoľany po predbežnom prejednaní s obecným zastupiteľstvom týmto informuje obyvateľov obce a ostatnú dotknutú verejnosť o svojom zámere prípravy a realizácie výstavby bytových domov v lokalite starej školskej záhrady v Jedľových Kostoľanoch. 78-krát videné