Aktuality

Športové akcie

Beh oslobodenia obce – pozvánka, propozície

51-krát videné

Výsadba drevín

Fašiangy 2023

Sánkovačka

Reprezentačný ples obce 4. ročník

Spoločenské podujatia

Fašiangy 2023

Už sa fašang kráti, už sa nenavráti 3.096-krát videné

Reprezentačný ples obce 4. ročník

Vianočná akadémia 2022

Vianočný punč

Príroda a turistika

Sánkovačka

Dnešná sánkovačka na Polianách, malí aj veľkí, niečo na zahriatie aj na zahryznutie a počasie ako vymaľované – čo viac si môžeme želať 🙂 1.439-krát videné

Keď prichádza jar… (alebo výzva k opatrnosti)

Hora naša kostolianska

Bylinky ako ich nepoznáte III.

Zaujímavosti

Prichádza advent

Advent je prvou časťou liturgického roka. Dĺžku adventného obdobia vymedzujú štyri adventné nedele. Po štvrtej adventnej nedeli nasledujú Slávnosti Narodenia Pána – 25. decembra. 266-krát videné

Vysvätenie krížov na Kalvárii

Ako sme sa kedysi stravovali

77. výročie Slovenského národného povstania

Ďalšie informácie

Výsadba drevín

Dňa 24.3.2023 bola v obci Jedľové Kostoľany zrealizovaná výsadba v rámci projektu „Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry – Zelené obce Slovenska“. 107-krát videné

Referendum 2023

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Odpočinkový posed pri Želeni po piatich rokoch

Informácia Školské aktivity

Slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka

Riaditeľstvo Základnej školy v Jedľových Kostoľanoch oznamuje, že slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční dňa 21.4.2020 v budove ZŠ. 487-krát videné

Majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu

KK Cezpoľný beh – Nové Zámky

Tekvičková slávnosť

Športové akcie

Beh oslobodenia obce – pozvánka, propozície

51-krát videné

Futbalový zápas

Machulinská dvadsiatka

Futbal „Starší páni“

Odpadové hospodárstvo

Upozorňujeme občanov, aby plastový odpad – PET flaše, tetrapaky (obaly z džúsov a mlieka) postláčali. Zároveň žiadame občanov, aby používali správne farby vriec na jednotlivé zložky separovaného odpadu a využívali ich doplna. Pripomíname, že do červených vriec od 1.1.2021 patria IBA plechovky, konzervy a iný kovový odpad. Tetrapaky sa odovzdávajú do žltých vriec.

Základné informácie o odpadovom hospodárstve v obci Jedľové Kostoľany


Informačný leták k separovaniu odpadov

Facebook

Predpoveď počasia

Zdravotná starostlivosť