Spoločenské podujatia

Jánske ohne

Svätojánska noc sa slávi v predvečer sviatku kresťanského svätca Jána Krstiteľa, ktorý pripadá na 24. júna. Táto slávnosť nadväzuje na dávne predkresťanské a pohanské oslavy letného slnovratu 1342-krát videné

Spoločenské podujatia

Fašiangy 2022

Po ročnej vynútenej prestávke sa k nám tento rok opäť vrátili tradície, zvuky gájd, tance, spevy a dobrá nálada, ktorá neodmysliteľne patrí k typickým fašiangom nielen v našej obci. 2202-krát videné

Spoločenské podujatia

FS Briežok v Chorvátsku

Folklórna skupina Briežok vznikla v decembri 2013, kedy sa skupina mladých ľudí a detí, zanietených pre folklór, rozhodla nadviazať na gajdošské a folklórne tradície Jedľových Kostolian a okolia. Majú za sebou mnoho účinkovaní na festivaloch a slávnostiach po celom Slovensku.  575-krát videné

Spoločenské podujatia

Kostolianske krojované slávnosti 4. ročník

V sobotu, 26. augusta 2017 sa pri kultúrnom dome konal 4. ročník Kostolianskych krojovaných slávností. Príjemný letný deň a program s množstvom účinkujúcich prilákali na toto podujatie veľké množstvo divákov. Nechýbalo ani výborné občerstvenie a atrakcie pre deti. 372-krát videné

Spoločenské podujatia

Fašiangy 2017

Uplynulý víkend sa v obciach Malá Lehota, Veľká Lehota a Jedľové Kostoľany konal jubilejný 30.ročník medzinárodného stretnutia gajdošov a gajdošských hudieb – Gajdošské fašiangy. 392-krát videné

Spoločenské podujatia

Vianočná akadémia 2016

V nedeľu, 4.12.2016 nadišiel čas privítať Mikuláša a rozsvietiť vianočný stromček. O radosť a zábavu prítomných sa postarali spolu s Mikulášom a čertom aj deti základnej školy so svojim programom. 124-krát videné

Spoločenské podujatia

Fašiangy 2014

Napriek tomu, že naša stránka od svojho vzniku zachytáva relatívne krátky časový úsek života našej obce, pri takýchto tradičných podujatiach, ako sú fašiangy, je toto plynutie času krásne ilustrovateľné. 350-krát videné

Spoločenské podujatia

Fašiangy 2013

Rok sa s rokom stretol a počas uplynulého víkendu sa v našej obci konalo jedno z najvýznamnejších spoločenských a kultúrnych podujatí – Gajdošské fašiangy so svojim tradičným programom.   356-krát videné

Spoločenské podujatia

IV. Poľovnícky deň

V nedeľu, 26. augusta 2012 sa konal pod záštitou Poľovníckeho združenia Čelár, miestna časť Jedľové Kostoľany a pod záštitou Rímsko-katolíckeho farského úradu a Obecného úradu v Jedľových Kostoľanoch v poradí IV. Poľovnícky deň. 136-krát videné

Spoločenské podujatia

II. Poľovnícky deň

V posledný prázdninový víkend 29.augusta 2010 sa za priaznivého počasia konal druhý Poľovnícky deň, ktorý v Jedľových Kostoľanoch usporiadalo PZ Čelár miestna časť Jedľové Kostoľany. 915-krát videné

Spoločenské podujatia

Fašiangy 2010

Časti textu a obrazového materiálu sú prevzaté so súhlasom autora PaedDr.Ondreja Valacha z portálu www.zitava.sk Tak ako každý, aj tento rok sa posledný víkend pred Popolcovou stredou, ktorou sa začne tzv. Veľký pôst, niesol v našej obci v znamení veselosti a zábavy pri tradičných ľudových zvykoch, ktorými sa lúčime s obdobím fašiangov.  423-krát videné

Spoločenské podujatia

I. Poľovnícky deň

V predposledný deň tohtoročného leta sa dňa 20.septembra 2009 za nádherného počasia konal historicky prvý Poľovnícky deň, ktorý v Jedľových Kostoľanoch usporiadalo PZ Čelár miestna časť Jedľové Kostoľany. 1493-krát videné

Spoločenské podujatia

Oslava Dňa matiek v ZŠ

Netradičná a zaujímavá – aj takto by sa dala charakterizovať oslava Dňa matiek v Jedľových Kostoľanoch dňa 10.mája 2009, ktorú sponzoroval Obecný úrad Jedľové Kostoľany v zastúpení starostom obce. 92-krát videné