pondelok, 21. septembra 2020Meniny má Matúš

Služby občanom

ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU 2020:
január         8, 9, 22, 23
február       5, 6, 19, 20
marec         4, 5, 18, 19
apríl           1, 2, 15, 16, 29, 30
máj            13, 14, 27, 28
jún             10, 11, 24, 25
júl              8, 9, 22, 23
august       5, 6, 19, 20
september 2, 3, 16, 17, 30
október      1, 14, 15, 28, 29
november  11, 12, 25, 26
december  9, 10, 22, 23
 
ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU 2020:
 
PET flaše:  3.1.   7.2.    6.3.   3.4.    4.5.    5.6.   3.7.   7.8.   4.9.    2.10.    6.11.    4.12.
 
Sklo:  27.1.   30.3.   25.5.   27.7.   28.9.   30.11.
 
Papier, tetrapak, kov:  10.3.   9.6.   8.9.   8.12.
 
Jedlé oleje a tuky z domácnosti:  dvor obecného úradu otvorený počas úradných hodín
Obec poskytne občanom nádoby na zber (5 l bandaska), v prípade zaplnenia ich občania odovzdajú  na obecnom úrade výmenou za prázdnu nádobu

Malé baterky:  základná škola  počas vyučovania

 
ZBER VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU 2020: bude vyhlásený rozhlasom.
 
ĎALŠIE SLUŽBY
Overovanie podpisov
Osvedčovanie listín
Kopírovacie služby
Prenájom sály kultúrneho domu
Štiepkovanie