Projekty

Nabíjacia stanica pre elektrobicykle

Nabíjacia stanica pre elektrobicykle, Jedľové Kostoľany Poskytovateľ : Občianske združenie Mikroregión Tríbečsko Miesto realizácie : Obec Jedľové Kostoľany, k.ú. Jedľové Kostoľany, pozemky registra „C“, p.č. 152, zapísaná na  LV 1360. 194-krát videné

Projekty

Zberný dvor

Triedený zber komunálnych odpadov Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení: Slovenská agentúra životného prostredia 286-krát videné

Projekty

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

V priebehu augusta a septembra prebiehala v našej obci oprava niektorých najviac poškodených, resp. vyťažených komunikácií – Drahy, Lukačovce, Godinove dvory a cesta za Obecným úradom. 393-krát videné

Projekty

Realizácia projektov v obci

Niekoľko záberov z práve prebiehajúcich prác na projektoch „Rekonštrukcia jestvujúcich komunikácií a nové komunikácie“ a „Vybudovanie oddychovej zóny“ 311-krát videné