nedeľa, 29. marca 2020Meniny má Miroslav

Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jedľových Kostoľanoch, ktoré sa uskutoční dňa 14.06.2019 o 19:00 v priestoroch Obecného úradu.

P r o g r a m:

  1. Otvorenie zasadania a procedurálne veci

  2. Kontrola plnenia uznesenia

  3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2018

  4. Záverečný účet obce – schválenie

  5. Schválenie prebytku rozpočtového hospodárenia

  6. Čerpanie prostriedkov rezervného fondu

  7. Schválenie návrhu na rozpočtové opatrenie 1/2019

  8. Rôzne

  9. Záver

 

V Jedľových Kostoľanoch, 7.6.2019

Dušan Kazimír, starosta obce

 

31krát prečítané