Úradná tabuľa - expirované

Výzva

Obecný úrad vyzýva občanov, kt. nemajú zaplatený : – poplatok za hrobové miesto, – poplatok za komunálny odpad,  – daň z nehnuteľností, aby ho uhradili do konca novembra 2017. 32-krát videné