Informácia

Súbor postupov a pravidiel pre boj s ochorením COVID-19

Zvukové záznamy odporúčaní pre verejnosť: https://www.standardnepostupy.sk/zvukove-zaznamy-odporucani-pre-verejnost/ Kanál s videami a cennými radami o COVIDE-19: https://www.youtube.com/channel/UCbk0-kHSGxtcLi2ESaxCMSQ 10 odporúčaní pre COVID-19: https://standardnepostupy.sk/_files/200000670-920c1920c5/10%20odpor%C3%BA%C4%8Dan%C3%AD%20ke%C4%8F%20ste%20doma%20COVID-19.pdf Čo robiť, ak ste chorý: https://standardnepostupy.sk/_files/200000671-b8e57b8e59/%C4%8Co%20robi%C5%A5,%20ak%20ste%20chor%C3%BD_COVID-19.pdf Pomoc sebe a druhým COVID-19: https://standardnepostupy.sk/_files/200000672-6f20e6f211/Pomoc%20sebe%20a%20druh%C3%BDm%20COVID-19.pdf Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19: https://standardnepostupy.sk/_files/200000673-8fd938fd95/Osoby%20s%20vy%C5%A1%C5%A1%C3%ADm%20rizikom%20ochorenia%20COVID-19.pdf 4 veci, ktoré potrebujete vedieť o COVID-19: https://standardnepostupy.sk/_files/200000468-9e6989e69a/4%20veci,%20c_o%20musi_te%20vediet_%20%20o%C2%A0Koronavi%CC%81ruse%20COVID-19.pdf Rady pre verejnosť: https://standardnepostupy.sk/_files/200000332-655d4655d6/Covid-19%20inform%C3%A1cie%20pre%20verejnos%C5%A5-5.pdf Máte strach z ochorenia COVID-19? https://standardnepostupy.sk/_files/200000335-b5f03b5f06/M%C3%A1te%20strach%20z%20COVID-19.pdf Sociálny odstup: https://standardnepostupy.sk/_files/200000338-37b6f37b71/Soci%C3%A1lny%20odstup%20COVID-19.pdf Mýty o COVID-19: https://standardnepostupy.sk/_files/200000475-c384cc384f/Myty%20o%20viruse%20Covid.pdf Ochorenie COVID-19 […]