Projekty

Zverejnenie investičného zámeru

Starosta obce Jedľové Kostoľany po predbežnom prejednaní s obecným zastupiteľstvom týmto informuje obyvateľov obce a ostatnú dotknutú verejnosť o svojom zámere prípravy a realizácie výstavby bytových domov v lokalite starej školskej záhrady v Jedľových Kostoľanoch. 78-krát videné