Projekty

Nabíjacia stanica pre elektrobicykle

Nabíjacia stanica pre elektrobicykle, Jedľové Kostoľany Poskytovateľ : Občianske združenie Mikroregión Tríbečsko Miesto realizácie : Obec Jedľové Kostoľany, k.ú. Jedľové Kostoľany, pozemky registra „C“, p.č. 152, zapísaná na  LV 1360. 224-krát videné

Projekty

Výsadba drevín

Dňa 24.3.2023 bola v obci Jedľové Kostoľany zrealizovaná výsadba v rámci projektu „Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry – Zelené obce Slovenska“. 469-krát videné

Projekty

Realizácia projektov v obci

Niekoľko záberov z práve prebiehajúcich prác na projektoch „Rekonštrukcia jestvujúcich komunikácií a nové komunikácie“ a „Vybudovanie oddychovej zóny“ 324-krát videné

Projekty

Oáza oddychu

V uplynulých dňoch bola ukončená rekonštrukcia studne u Lukačov. Prostriedky na toto miesto nazvané „Oáza oddychu“ boli čerpané z dotácie Environmentálneho fondu, Program obnovy dediny. 325-krát videné