Počasie - Jedľové Kostoľany
Zaujímavé stránky
 
 

 
Prihlásenie©  2008-2016 Fero Hujavý

Prevzatie, šírenie a ďalšie použitie a sprístupňovanie textových, či obrazových materiálov, publikovaných na tejto stránke, je bez písomného súhlasu autora daných materiálov a/alebo administrátora tejto stránky zakázané.

Vianočná akadémia 2016

Súčasnosť - Kultúrne a spoločenské podujatia

V nedeľu, 4.12.2016 nadišiel čas privítať Mikuláša a rozsvietiť vianočný stromček. O radosť a zábavu prítomných sa postarali spolu s Mikulášom a čertom aj deti základnej školy so svojim programom.
Zábery z tohtoročnej Vianočnej akadémie si môžete pozrieť  v našej galérii. je(foto: Karol Psota)
 

Machulinská dvadsiatka

Súčasnosť - Športové akcie

 
Zábery z 33. ročníka Machulinskej dvadsiatky zo dňa 4.12.2016, časť preteku v Jedľových Kostoľanoch, objektívom pána Karola Psotu.
 

Reprezentačný ples obce

Súčasnosť - Kultúrne a spoločenské podujatia
 

Zaslanie oznámenia o strategickom dokumente "Územný plán, zmeny a doplnky č.2"

Samospráva - Úradná tabuľa

Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie

Zlaté Moravce, dňa 11.11.2016

Vec: "Územný plán obce Jedľové Kostoľany Zmeny a doplnky č.2" - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

Celý text uvedeného sprievodného listu oznámenia nájdete TU (formát pdf)

Predmetné oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Jedľové Kostoľany Zmeny a doplnky č.2" je zverejnené TU (odkaz), alebo je k nahliadnutiu na Obecnom úrade počas úradných hodín.

Písomné stanovisko k oznámeniu môžu dotknuté subjekty / verejnosť podľa par. 6 ods. 6 zákona 24/2006 Z.z. doručiť na adresu: 

Okresný úrad Zlaté Moravce
Odbor starostlivosti o životné prostredie 
Sládkovičova 3
95301 Zlaté Moravce

do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia, t.j. do 30.11.2016.

Konzultácie k predmetnému strategickému dokumentu je možné vykonať v zmysle par. 63 zákona č. 24/2006 Z.z. počas celého procesu na OÚ Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie v pracovných dňoch počas úradných hodín.

 

Výzva

Samospráva - Úradná tabuľa

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava, Správa energetických zariadení Stred, ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie vyzýva vlastníkov, nájomcov, alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenská distribučná a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť, alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy.

Termín: do 15.3.2017

Celý text výzvy čítajte TU

 

Oznámenie o prerokovaní Územného plánu - zmeny a doplnky č.2

Samospráva - Úradná tabuľa
Obec Jedľové Kostoľany ako obstarávateľ  Územného plánu obce (ďalej ako ÚPNO)  oznamuje dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým obciam, fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti v obci Jedľové Kostoľany, v súlade s ustanovením § 22 zák.č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, že prerokovanie zmien a doplnkov č.2  územného plánu obce Jedľové Kostoľany sa uskutoční v dňoch od 20.10.2016  do 22.11.2016. Návrh ÚPNO je k nahliadnutiu v určenej lehote v pracovných dňoch v čase od 7,00 hod. do 15,00 hod. na Obecnom úrade v Jedľových Kostoľanoch (na vývesnej tabuli OcÚ.) a na webovej stránke obce.

Dotknuté obce a dotknuté orgány štátnej správy podľa § 22 stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov sú povinné oznámiť svoje stanovisko ku konceptu ÚPNO  jeho obstarávateľovi – obci  Jedľové Kostoľany najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia, kedy lehota na prerokovanie končí. Lehotu nie je možné predĺžiť a na neskôr doručené stanoviská sa nebude prihliadať.

Obecný úrad Jedľové Kostoľany
951 96 Jedľové Kostoľany 297
tel.: 037/633 8225
fax: 037/633 8215
 
Upozornenie: niektoré súbory sú dátovo obsiahle, ich zobrazenie môže trvať rádovo desiatky sekúnd, prosíme o trpezlivosť.

Návrh územného plánu - zmeny a doplnky č. 2 (textová časť v PDF)
 
Aktuálne
Nájdete nás na Facebooku
Detský folklórny súbor Briežok
Kontakt

Obecný úrad Jedľové Kostoľany
č. 297
951 96 Jedľové Kostoľany
tel: 037 / 633 82 25
fax: 037 / 633 82 15
e-mail: obec@jedlovekostolany.sk
             starostajk@tekov.sk

Úradné hodiny:
PO:7:30-12:00 12:30-15:30
UT: nestránkový deň
ST: 7:30-12:00 12:30-17:00
ŠT: 7:30-12:00 12:30-15:30
PI:  7:30-12:00 12:30-14:00

Štatistické údaje
Samosprávny kraj: Nitriansky
Okres: Zlaté Moravce
Mikroregión: Tríbečsko
IČO: 00 308 064
Počet obyvateľov: 969 (k 31.12.2010)
Rozloha: 2927 ha
Služby občanom
Zber komunálneho odpadu - každú druhú stredu
Zber skla a plastových fliaš - prvý štvrtok v mesiaci
Obecná knižnica - každý štvrtok 13:00 - 16:00
 
Overovanie podpisov
Osvedčovanie listín
Kopírovacie služby
Prenájom sály kultúrneho domu
Štiepkovanie 
Návštevy
mod_vvisit_counterDnes194
mod_vvisit_counterVšetky874601