Počasie - Jedľové Kostoľany
Zaujímavé stránky
 
 

 
Prihlásenie©  2008-2016 Fero Hujavý

Prevzatie, šírenie a ďalšie použitie a sprístupňovanie textových, či obrazových materiálov, publikovaných na tejto stránke, je bez písomného súhlasu autora daných materiálov a/alebo administrátora tejto stránky zakázané.

Oznámenie o prerokovaní Územného plánu - zmeny a doplnky č.2

Samospráva - Úradná tabuľa
Obec Jedľové Kostoľany ako obstarávateľ  Územného plánu obce (ďalej ako ÚPNO)  oznamuje dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým obciam, fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti v obci Jedľové Kostoľany, v súlade s ustanovením § 22 zák.č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, že prerokovanie zmien a doplnkov č.2  územného plánu obce Jedľové Kostoľany sa uskutoční v dňoch od 20.10.2016  do 22.11.2016. Návrh ÚPNO je k nahliadnutiu v určenej lehote v pracovných dňoch v čase od 7,00 hod. do 15,00 hod. na Obecnom úrade v Jedľových Kostoľanoch (na vývesnej tabuli OcÚ.) a na webovej stránke obce.

Dotknuté obce a dotknuté orgány štátnej správy podľa § 22 stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov sú povinné oznámiť svoje stanovisko ku konceptu ÚPNO  jeho obstarávateľovi – obci  Jedľové Kostoľany najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia, kedy lehota na prerokovanie končí. Lehotu nie je možné predĺžiť a na neskôr doručené stanoviská sa nebude prihliadať.

Obecný úrad Jedľové Kostoľany
951 96 Jedľové Kostoľany 297
tel.: 037/633 8225
fax: 037/633 8215
 
Upozornenie: niektoré súbory sú dátovo obsiahle, ich zobrazenie môže trvať rádovo desiatky sekúnd, prosíme o trpezlivosť.

Návrh územného plánu - zmeny a doplnky č. 2 (textová časť v PDF)
 

Slávnostné stretnutie jubilantov 2016

Súčasnosť - Kultúrne a spoločenské podujatia

V nedeľu, 16. októbra 2016 sa v kultúrnom dome pod záštitou Obecného úradu a starostu obce uskutočnilo stretnutie jubilantov. Účastníci obdržali darček a zapísali sa do pamätnej knihy. Stretnutie obohatilo vystúpenie detí z MŠ a ZŠ a folklórnej skupiny Turňa. Všetkým oslávencom touto cestou ešte raz srdečne blahoželáme. Obrazový materiál nájdete v galérii  (Autor: Karol Psota)
 

27. ročník Čertovskej tridsiatky

Súčasnosť - Turistika a výlety

Dňa 24.9.2016 sa konal pod záštitou TOM Čerti Jedľové Kostoľany a Obecného úradu Jedľové Kostoľany 27. ročník jesennej Čertovskej tridsiatky. Zúčastnilo sa ho 38 milovníkov prírody a turistiky, ktorí po jej ukončení dostali okrem dobrého občerstvenia aj pamätné listy na túto akciu. Zábery z akcie nájdete v našej galérii (autor pán Karol Psota).

 

Posvätenie opravenej kaplnky na Bresove

Súčasnosť - Kultúrne a spoločenské podujatia

 

Pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie sa dňa 15.9. konala sv. omša na Bresove, pri ktorej bola zároveň posvätená opravená kaplnka. Niekoľko záberov nájdete v našej galérii. (autor: Karol Psota).

 

Kostolianske krojované slávnosti 3.ročník

Súčasnosť - Kultúrne a spoločenské podujatia

V sobotu, 27. augusta 2016 sa pri kultúrnom dome konal 3. ročník Kostolianskych krojovaných slávností. Podujatia sa okrem miestnych skupín Briežok a Turňa zúčastnili folklórne a spevácke skupiny z blízkeho okolia. Priebeh podujatia zdokumentovala pani Júlia Ďuriačová, zábery si môžete prezrieť v našej galérii.

 

Výučba angličtiny pre žiakov ZŠ

Samospráva - Úradná tabuľa
 
Aktuálne
Nájdete nás na Facebooku
Detský folklórny súbor Briežok
Kontakt

Obecný úrad Jedľové Kostoľany
č. 297
951 96 Jedľové Kostoľany
tel: 037 / 633 82 25
fax: 037 / 633 82 15
e-mail: obec@jedlovekostolany.sk
             starostajk@tekov.sk

Úradné hodiny:
PO:7:30-12:00 12:30-15:30
UT: nestránkový deň
ST: 7:30-12:00 12:30-17:00
ŠT: 7:30-12:00 12:30-15:30
PI:  7:30-12:00 12:30-14:00

Štatistické údaje
Samosprávny kraj: Nitriansky
Okres: Zlaté Moravce
Mikroregión: Tríbečsko
IČO: 00 308 064
Počet obyvateľov: 969 (k 31.12.2010)
Rozloha: 2927 ha
Služby občanom
Zber komunálneho odpadu - každú druhú stredu
Zber skla a plastových fliaš - prvý štvrtok v mesiaci
Obecná knižnica - každý štvrtok 13:00 - 16:00
 
Overovanie podpisov
Osvedčovanie listín
Kopírovacie služby
Prenájom sály kultúrneho domu
Štiepkovanie 
Návštevy
mod_vvisit_counterDnes93
mod_vvisit_counterVšetky864604