Spoločenské podujatia

Fašiangy 2012

Tak a sú za nami – naše tradičné fašiangy s tradičným programom. A tento rok bohužiaľ bez nášho hlavného vinšovníka, Milana Kapitančíka, ktorý nás opustil minulý rok v máji.
V rámci 25. ročníka medzinárodného stretnutia gajdošov a gajdošských hudieb na Malej Lehote sa konalo niekoľko sprievodných podujatí, medzi ktoré patrila aj fašiangová pochôdzka gajdošov po obciach Jedľové Kostoľany, Žitavany, Machulince a Topoľčianky pod názvom Fašiangové putovanie od obce k obci a vystúpenie gajdošov v rámci fašiangovej slávnosti v našom kultúrnom dome.
Niekoľko momentiek z víkendu si môžete pozrieť v našej galérii (autorom uvedených záberov je Karol Psota)

 

 

351-krát videné