utorok, 11. augusta 2020Meniny má Zuzana

Pôvod názvu

Obecná pečať

Zachované spisy z 11.storočia uvádzajú, že pri rieke Žitava boli osady Machulince, Opatovce, Obyce a niektoré ďalšie. Jedľové Kostoľany sa spomínajú v roku 1075 v súvislosti s potokom Fenio Saunica (Jedľová Štiavnica). V roku 1337 mal potok názov Bukk Saunica (Buková Štiavnica), podľa bukových lesov na okolí. V roku 1387 sú zaznamenané Fenyeu Koztholvan a v roku 1424 sa píše o Fenyew Kostolany (FenyoKosstolan). Z roku 1711 pochádza obecná pečať, na ktorej je zobrazená jedľa a nápis Fenyo Kosztolan ANNO 1711. V roku 1773 sú to Jedlowe Kostolany, potom v roku 1808 Jedlowé Kostelany. Pôvod názvu vychádza pravdepodobne z toho, že kedysi bolo na okolí omnoho viac jedľových stromov, ako v súčasnosti – odtiaľ prívlastok Jedľové. Druhá časť názvu „Kostoľany“ sa dá vysvetliť rôzne. Najpravdepodobnejší výklad je, že je to podľa prvého kostola v tejto oblasti a teda obyvateľov (Kostolane) s príbytkami pri kostole, alebo okolo neho. Kostol „Všechsvätých“ tu stál už pred rokom 1332. Je zmienka aj o fare z tohto obdobia. Iná verzia hovorí o pojme „Castellium“ z latinčiny, čo znamená pevnosť. Obec mala totiž strážnu funkciu, o čom svedčí aj stredoveká stavba – Živánska veža – strážna veža hradu Hrušov. Poznáme ju aj pod názvom Zbojnícka veža alebo Turňa. Niektoré informačné zdroje hovoria o prvom duchovnom, ktorý tu pôsobil a od jeho mena Michal Kosztolányi odvodzujú názov obce.