Informácia

Oznam o dotáciach na stravu

Obec Jedľové Kostoľany ako zriaďovateľ ZŠ a MŠ v obci  oznamuje  rodičom detí MŠ a žiakov ZŠ, že aj od 1.1.2023 budú platiť zmeny v poskytovaní dotácií na stravu, ktoré nadobúdajú platnosť 1.1.2023.  Dotácia vo výške 1,30 €  môže byť poskytnutá v nasledovných prípadoch:

– podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa v HN alebo v ŽM, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ; / na základe posúdenia UPSVaR/ 

– podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo1. až 9. ročník  ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 18 rokov veku. / deti bez daňového bonusu/

V zmysle VZN obce č. 1/2023 platného od 1.2.2023 je poplatok za stravovanie v ŠJ nasledovné:

Kategória stravníka Hodnota jedla za 1 deň Výška dotácie Doplatok zákonného zástupcu
Dieťa MŠ 1,90 1,30 0,60
Žiak 1. stupňa 1,50 1,30 0,20
Žiak 2. stupňa 1,70 1,30 0,40

Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách od 01.01.2023 preukazuje rodič dieťaťa vo veku do 18 rokov zriaďovateľovi MŠ/ZŠ novým čestným vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu 

Súbeh poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách nie je možný.

Čestné vyhlásenie platné od 1.1.2023

Termín na predloženie vyššie uvedeného čestného vyhlásenia pre poskytnutie dotácie je do 5.1.2023  na sekretariáte Obecného úradu  Jedľové Kostoľany.

Zvýšený daňový bonus do 140€ je poskytovaný deťom do 18 rokov, preto súčasní deviataci po dovŕšení 15. roku nemajú automaticky nárok na dotáciu, ako to bolo od 1.7.2022

90-krát videné