Ďalšie informácie

Slávnostné odovzdanie hasičského vozidla

Dnes sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie repasovaného hasičského vozidla Tatra nášmu DHZ v Jedľových Kostoľanoch. Akcie sa okrem predstaviteľov samosprávy a členov miestneho DHZ zúčastnili aj členovia HaZZ v čele s prezidentom HaZZ gen. JUDr. Alexandrom Nejedlým. Po krste tatrovky prítomní absolvovali prehliadku Hasičskej zbrojnice a na záver sa zúčastnili slávnostného obeda. Ďalšie neformálne posedenie obohatili vystúpením členovia FS Turňa.

Priebeh akcie zdokumentoval p. Karol Psota.

447-krát videné