Príroda a turistika

Čertovská tridsiatka

V sobotu 28.septembra 2019 sa pod záštitou turistického oddielu TOM Čerti Jedľové Kostoľany konal jubilejný 30. ročník jesenného turistického pochodu „Čertovská tridsiatka“, ktorého sa zúčastnilo 96 turistov. 1287-krát videné