Príroda a turistika

Čertovská tridsiatka

V sobotu 28.septembra 2019 sa pod záštitou turistického oddielu TOM Čerti Jedľové Kostoľany konal jubilejný 30. ročník jesenného turistického pochodu „Čertovská tridsiatka“, ktorého sa zúčastnilo 96 turistov.

Niekoľko záberov z miesta štartu a cieľa pri Kultúrnom dome v Jedľových Kostoľanoch nám sprostredkoval pán Karol Psota.

Kto by sa chcel vrátiť v čase a zaspomínať si, ako to vyzeralo presne pred desiatimi rokmi, na 20. ročníku tohto podujatia, môže navštíviť tento odkaz.

1287-krát videné