Športové akcie

Multifunkčné ihrisko

Návrat do minulosti, zopár fotografií, ktoré dokumentujú naše multifunkčné ihrisko od  jeho výstavby a uvedenia do užívania v máji 2020, cez niektoré akcie až po súčasný stav 74-krát videné

Projekty

Zakúpenie tribúny

Obec z dotácie poskytnutej Nitrianskym samosprávnym krajom zakúpila tribúnu, ktorá sa bude využívať pri multifunkčnom ihrisku v obci Jedľové Kostoľany. 382-krát videné

Projekty

Úprava okolia multifunkčného ihriska

Obec Jedľové Kostoľany zakúpila z dotácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja pre oblasť športu 3 ks lavičiek, 1 ks odpadkového koša, 10 ks tuja smaragdová a 5 ks smrek pichľavý, ktoré budú využité na úpravu okolia multifunkčného ihriska. 491-krát videné