Športové akcie

Multifunkčné ihrisko

Návrat do minulosti, zopár fotografií, ktoré dokumentujú naše multifunkčné ihrisko od  jeho výstavby a uvedenia do užívania v máji 2020, cez niektoré akcie až po súčasný stav, ktorý si vyžiadal výmenu poškodenej časti ochrannej siete. Výmenu zabezpečil náš pán starosta v spolupráci s ochotným tímom väčšinou z radov postarších pánov futbalistov, ktorí výmenu siete uskutočnili v dňoch 24.-25.5.2024, teda skoro presne po 4 rokoch užívania ihriska.

74-krát videné