Príroda a turistika

Ukrýva Uhoľná baňa Michaeli – Viktória Obyce, Jedľové Kostoľany Zlatý poklad?

Keď som spracovával Históriu Uhoľnej bene Michaeli – Viktória Obyce, Jedľové Kostoľany vďaka p. Zmrzlému sa mi dostal do rúk článok p. Ondreja Sivčáka: Ukrýva Baťova uhoľná baňa zlatý poklad? (reg. noviny, 9.8.2004) 2292-krát videné