piatok, 4. decembra 2020Meniny má Barbora
Shadow

Ukrýva Uhoľná baňa Michaeli – Viktória Obyce, Jedľové Kostoľany Zlatý poklad?

Keď som spracovával Históriu Uhoľnej bene Michaeli – Viktória Obyce, Jedľové Kostoľany vďaka p. Zmrzlému sa mi dostal do rúk článok p. Ondreja Sivčáka: Ukrýva Baťova uhoľná baňa zlatý poklad? (reg. noviny, 9.8.2004)

Keďže s touto problematikou som sa stretol ešte v 40-tých a 50-tých rokoch min. stor. z rozprávania v bani pracujúcich baníkov (narodil som sa a mladosť som prežil v obci Hostie, z ktorej takmer 40 občanov pracovalo v uhoľnej bani), o to ma tento článok viac zaujal a aj preto sa chcem s ním podeliť s čitateľmi našich novín (takto si to želal aj autor výpovedi – p. Štefan Čemez z Nitry).

P. Čemez v článku tvrdí, že pozná miesto, kde by mal byť ukrytý zlatý poklad Slovenského štátu. V 50-tých rokoch sa to dozvedel od muža, ktorého stretol pri štôlni uhoľnej bane, ktorá v tom čase už bola uzavretá. Hovorí: „V rokoch 1948 – 1952 som pracoval ako lesník v Lesnom závode Topoľčianky, na polesí Obyce. Býval som asi 2 km za obcou v administratívnej budove bývalej uhoľnej bane Viktória Obyce, fa. Baťa. Nachádzala sa v lokalite, ktorú som vtedy spravoval. Jedného dňa v poludňajších hodinách som sa vracal domov okolo bane. Jedného dňa v poludňajších hodinách som sa vracal domov okolo bane. Pri jej vchode postával neznámy 40 – 50 ročný muž  spoločenskom obleku. Po vzájomnom  pozdrave sme sa dali do rozhovoru. Podľa spôsobu vyjadrovania som usúdil, že je to vzdelaný človek. Nechcel som sa ho priamo pýtať čo tu robí, tak som mu iba povedal, že ak ide na hríby, je už neskoro a že takto vyobliekaný sa do lesa ani nechodí. Keď som ho takto vyprovokoval, povedal, že on na hríby neprišiel.“
 
Počas stretnutia sa p. Čemez dozvedel, že muž si prišiel pozrieť miesto, na ktoré cez povstanie doviezli a ukryli časť zlatého slovenského pokladu. Ďalej hovorí: „Povedal, že on sa už asi Slovenského štátu nedožije a preto ma požiadal, ak sa ho dožijem ja a uznám, že poklad bude použitý v prospech novej Slovenskej republiky, mám túto skutočnosť oznámiť na príslušnom mieste, prípadne ju zanechať mojim deťom. Od tohto času ma zaujímali všetky správy a informácie, ktoré sa týkali slovenského zlata. Doteraz som počul, čítal o štyroch verziách osudu druhej polovice slovenského pokladu. Jena z nich ma zaujala. V jednej relácii Slovenského rozhlasu hovoril na túto tému človek, ktorého meno som nezachytil . Je vraj ukrytý niekde na Slovensku – na utajovanom mieste“.  Pán Čeméz je presvedčený, že týmto miestom môže byť niektorá zo štôlni uhoľnej bane neďaleko Obýc. Vedú ho k tomu niektoré indície z dávnejšej minulosti, ale aj súčasnosti:
„Keď som prišiel bývať do banského bytu v katastri obce Obyce, na niekdajšom nádvorí tejto bane, , v ktorej sa už nepracovalo, stál bezvýznamný drevený triedič na uhlie. Ale strážili ho dvaja veľmi dvore platení strážnici. Vchod do štôlne bol zamurovaný. Čo vlastné vtedy strážili?“
 
Alebo rok 1998: vtedy podľa vyjadrenia, ktoré nám poskytla Jana Pôbišová z komunikačného odboru MV SR. „Vojenský záchranný pluk CO Malacky a banská záchranná služba z Prievidze nacvičovali možné nešťastie v bani. Išlo o praktické cvičenie záchranných zložiek pri vyslobodzovaní osôb z podzemných priestorov po zosuvoch pôdy, nie o prieskum na hľadanie zlata“, uvádza sa vo vyhlásení.
 
Pána Čemeza však toto stanovisko neuspokojuje. Argumentu je aj výstrižkom z novín SME (23.7.1998): „Prievidzským banským záchranárom sa nedávno podarilo čiastočne objasniť jednu záhadu v starých banských štôlňach bývalej uhoľnej bane pri obci Obyce v okrese Zlaté Moravce. Skupina 10-tich členom Hlavnej banskej záchrannej stanice z Prievidze pod vedením veliteľa Bohumila Homolu sa v júli zúčastnila na taktickom cvičení pluku CO. Záchranári počas cvičenia v jednej z bočných chodieb narazila na spráchnivené, polorozpadnuté drevené debny. Debny boli plné zubnej pasty Kalodont. Potom vchod do bane zamurovali.“ Záhadou zostáva, prečo vojaci v období vojny schovávali do bane zubnú pastu. Možno to bol len odpútavací manéver a cennosti ukryli v inej časti – hovorí pán Čemez. S pribúdajúcimi rokmi rozmýšľa nad strateným (ukrytým) zlatým pokladom Slovenského štátu čoraz častejšie. Príbeh sa takto rozhodol odovzdať najširšej verejnosti., Čo keď predsa.
Spracoval: Mgr. Gregor Turčan
článok vyšiel v novinách Naše Moravce (máj 2008)
804-krát videné


Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation čiže GDPR), účinné od 25. 5. 2018 má za cieľ chrániť práva (predovšetkým) občanov Európskej únie proti neoprávnenému nakladaniu s ich osobnými údajmi.

Nasledujúcou informáciou o ochrane vašich osobných údajov chceme prezentovať náš záväzok k zachovaniu vášho súkromia. Vyjasňujeme povahu, rozsah a účel zberu a používania vašich osobných údajov na webovej stránke www.jedlovekostolany.sk.

1. Anonymné použitie

Naše webstránky môžete navštevovať a používať bez toho, aby ste nám dávali akékoľvek osobné údaje. Pri príchode na naše webové stránky nezhromažďujeme a nepožadujeme žiadne osobné informácie. Môžete ju preto používať úplne anonymne. Osobné údaje zhromažďujeme len v prípade, že nám ich sami dobrovoľne poskytnete formou zaslania na naše mailové adresy. Údaje, ktoré spracúvame, sa použijú výhradne na účel, na ktorý ste dali súhlas, ak platná legislatíva neumožňuje inak. Budeme uchovávať vaše osobné údaje len po nevyhnutnú dobu na to, aby sa dosiahol účel služby, ktorú ste si vyžiadali, alebo účel, na ktorý ste dali svoj súhlas, ak platná legislatíva neumožňuje inak. 

2. Logfiles

Niektoré údaje sa zaznamenávajú počas používania (tzv. používané údaje). Tieto súbory denníka neposkytujú osobné údaje našich používateľov, ale iba štatistické údaje o použití stránky . Súbory denníkov sa používajú na analýzu a zlepšenie bezpečnosti  a na identifikáciu, analýzu a elimináciu útokov.

3. Cookies

Stránka www.jedlovekostolany.sk používa súbory cookies. Pri prvej návšteve našej webovej stránky vás žiadame o súhlas s používaním súborov cookies. Môžete prijať, alebo odmietnuť súbory cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sú ukladané do vášho počítača pri práci s prehliadačom, ktorý používate. Súbory cookies nemôžu spustiť programy ani poskytovať vírusy do počítača. Slúžia na to, aby bol pre vás internet užívateľsky prívetivý a efektívnejší. Ak chcete zakázať používanie súborov cookies, vo vašom prehliadači je možnosť zabrániť prijatiu a ukladaniu nových súborov cookies.  Väčšina webových prehliadačov automaticky prijíma cookies. Môžete zmeniť nastavenie vášho prehliadača, aby ste odmietli súbory cookies. Pokyny, ako zmeniť nastavenia prehliadača, nájdete v Pomocníkovi vášho prehliadača.  

4. Analýza webových stránok službou Google Analytics

Na našich webových stránkach používame službu Google Analytics – službu analýzy webu poskytovanú spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“). Spoločnosť Google analyzuje spôsob, akým používate naše webové stránky. Informácie zhromažďované spoločnosťou Google v spojitosti s vaším používaním našich webových stránok (napr. odkazujúca adresa URL, naše webové stránky, ktoré ste navštívili, váš operačný systém, vaše rozlíšenie obrazovky) budú odoslané na server spoločnosti Google v USA, kde budú uložené a analyzované. Príslušné výsledky nám spoločnosť Google následne sprístupňuje v anonymizovanej podobe. Údaje o používaní našich stránok nebudú v rámci tohto procesu nikdy spojené s vašou celou IP adresou. Spoločnosť Google je certifikovaná v rámci programu EU-US Privacy Shield, čo zabezpečuje zachovanie primeranej úrovne ochrany údajov pri ich spracovaní spoločnosťou Google v USA.
Váš súhlas s použitím služieb webovej analýzy môžete kedykoľvek odvolať, a to buď prevzatím a inštaláciou doplnku prehliadača Google, alebo úpravou nastavenia prehliadača.
Ďalšie informácie o službe Google Analytics sú k dispozícii v týchto dokumentoch: Zmluvné podmienky programu Google AnalyticsZabezpečenie a ochrana osobných údajov v službe Google Analytics a Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

5. Odkazy na iné webové stránky

Voliteľne odkazujeme na iné stránky, ktoré nie sú pridružené k nám (tretia strana). Ak kliknete na tieto odkazy, nemáme žiadny vplyv na to, aké údaje zhromažďujú a používajú poskytovatelia týchto stránok. Podrobnosti o zhromažďovaní a používaní údajov nájdete v prehláseniach o ochrane osobných údajov týchto stránok. Keďže zhromažďovanie a spracúvanie údajov tretími stranami, samozrejme, nie je pod našou kontrolou, nie sme za to zodpovední.

6. Zverejňovanie obrazových materiálov

Obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo, pričom takéto použitie nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby (Občiansky zákonník, § 12, ods. 3). Podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy, zverejnené na tejto stránke, vyhotovujeme na základe konkludentného, teda nevýslovného súhlasu, tým, že osoba/osoby strpia realizáciu tohto záznamu. V prípade požiadavky (ústnej, písomnej, elektronickej) oprávnenej osoby na odstránenie takéhoto záznamu bude takýto záznam z webovej stránky a úložného priestoru správcu stránky bezodkladne a natrvalo odstránený.

7. Podpora používateľov

Ak nás kontaktujete e-mailom, uložíme vašu e-mailovú adresu pre potrebu odpovede a na odpoveď použijeme našu e-mailovú adresu, aby sme vám pomohli poskytnúť požadované služby podpory.

8. Prevod údajov na iné tretie strany

Neposkytujeme žiadne údaje tretím stranám.

9. Zmena politiky ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo aktualizovať toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Podmienky ochrany osobných údajov sa môžu priebežne meniť. Všetky aktualizácie týchto podmienok budú zverejňované na našich webových stránkach. Každá aktualizácia nadobúda účinnosť jej zverejnením na našom webovom sídle. Odporúčame, aby ste sa na našich webových stránkach pravidelne informovali o možných zmenách týchto podmienok.

Obecný úrad Jedľové Kostoľany
kontakt: uradjk@tekov.sk
Posledná aktualizácia: 18.2.2020

Súbory cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookies?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookies?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookies
Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookies
Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Vlastník informačného portálu: Obec Jedľové Kostoľany

Administrácia formy a obsahu informačného portálu: Fero Hujavý

Technický prevádzkovateľ webového sídla: WebHouse s.r.o. Trnava

CMS WordPress,  téma Viral

Preberanie a ďalšie rozširovanie textových a obrazových materiálov z tohto portálu je bez uvedenia pôvodného zdroja a pri obrazových materiáloch aj autora týchto materiálov zakázané.

Tento portál spĺňa štandardy World Wide Web konzorcia týkajúce sa prístupnosti webu aj pre znevýhodnených občanov (podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy) okrem nižšie uvedenej výnimky. Portál je prístupný aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádných štýlov (CSS), Java a JavaScript sekvencií. Je definovaný v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Pri vytváraní stránok bol dodržaný zákon č. 55/2014 Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 4. marca 2014, o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Výnimku zo štandardov tvoria podstránky o zverejňovaní zmlúv a faktúr, resp. iné zverejňované dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

V súlade so Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov a návštevníkov, že obec Jedľové Kostoľany je monitorovaná kamerovým systémom.