Projekty

Zberný dvor

Triedený zber komunálnych odpadov Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení: Slovenská agentúra životného prostredia 286-krát videné