Úradná tabuľa - expirované

Výsledky volieb do NRSR 2010, konané dňa 12.06.2010

 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov                                                860
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní                                             555
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku                                                         554
Počet platných odovzdaných hlasov                                                          544
  
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, hnutie alebo koalíciu:
 
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA                                                            1
Únie – Strana pre Slovensko                                                                     3        
Str
ana rómskej koalície – SRK                                                                    0
Paliho Kapurková, veselá politická strana                                                    2
Sloboda a Solidarita                                                                               40
Strana demokratickej ľavice                                                                    10
Strana maďarskej koalície – Magyar Koalició Partja                                      0
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko                                     38
Komunistická strana Slovenska                                                                 4
Slovenská národná strana                                                                        42
NOVÁ DEMOKRACIA                                                                                 3
Združenie robotníkov Slovenska                                                                1
Kresťanskodemokratické hnutie                                                              18
Ľudová strana Naše Slovensko                                                                  11
Slovenská demokratická a kresťanská únie – Demokratická strana                  34
AZEN – Aliancia za Európu národov                                                             7
SMER – sociálna demokracia                                                                    323
MOST – HÍD                                                                                            7
{highslide}nrsr1.jpg{/highslide}{highslide}nrsr2.jpg{/highslide}{highslide}nrsr3.jpg{/highslide}{highslide}nrsr4.jpg{/highslide}{highslide}nrsr5.jpg{/highslide}{highslide}nrsr6.jpg{/highslide}{highslide}nrsr7.jpg{/highslide}{highslide}nrsr8.jpg{/highslide}{highslide}nrsr9.jpg{/highslide}{highslide}nrsr10.jpg{/highslide}{highslide}nrsr11.jpg{/highslide}{highslide}nrsr12.jpg{/highslide}

38-krát videné