Úradná tabuľa - expirované

Zavedenie nového autobusového spoja – záujem

Žiadame občanov, ktorí by mali záujem o zavedenie nového autobusového spoja na trase Zlaté Moravce-Žitavany-Topoľčianky-Machulince-Obyce-Jedľové Kostoľany, v pracovných dňoch s odchodom zo Zlatých Moraviec v čase o 20:45 hod, aby sa prihlásili na obecnom úrade.

19-krát videné