Športové akcie

Beh oslobodenia obce 2018

V nedeľu, 22.apríla 2018 sa konal tradičný Beh oslobodenia našej obce. Obec bola oslobodená na Veľkú noc 29. a 30. marca 1945 vojskami 1. rumunskej armády gen. Atanasiu, ktorá bola súčasťou II. ukrajinského frontu pod vedením maršala Malinovského.
Nedeľné počasie sa vydarilo, bol krásny slnečný deň, čo sa v nemalej miere odzrkadlilo aj na počte zúčastnených. Akcia oficiálne začala položením kvetov k pomníku padlých vojakov a obyvateľov obce. Nasledovalo krátke technické a organizačné oboznámenie a potom už štartovali jednotlivé kategórie. Po ukončení nasledovalo vyhodnotenie jednotlivých kategórií. Organizátori vyslovujú ešte raz poďakovanie všetkým zúčastneným za skvelú atmosféru a spoločne sa už teraz tešia na ďalší ročník tejto tradičnej športovej akcie.
 
Niekoľko náhodných záberov z behu oslobodenia z rokov minulých:

 

…a teraz:

694-krát videné