Športové akcie

Beh oslobodenia obce Jedľové Kostoľany 2010

Dňa 24.apríla 2010 o 13,30 hod. sa uskutočnil beh oslobodenia obce Jedľové Kostoľany. Počasie sa vydarilo, bol krásny slnečný deň, čo sa v nemalej miere odzrkadlilo aj na počte zúčastnených.

Atmosféru približuje niekoľko nasledujúcich záberov.

 

VL2010
751-krát videné