Školské aktivity

Deň vedy

V piatok 15. 2. 2019 sme zažili Deň vedy plný očakávaní a prekvapení. Dvadsaťštyri žiakov našej Základnej školy v Jedľových Kostoľanoch sa na jeden celý deň stalo odborníkmi v oblasti biológie, fyziky a chémie. Návštevníci mohli vidieť, ako vyzerá dvojzávitnica DNA, presvedčili sa, že potraviny na našom trhu majú rozdielnu kvalitu, že elektrina a magnetizmus vedia rozhýbať telesá. Naši žiaci zaujímavo podali informácie o tom, prečo  vidíme farebne, ako fungujú optické vlákna  a že chémia vie byť voňavá a farebná. Ďakujeme základným školám zo Skýcova a Zlatých Moraviec (ZŠ Mojmírova, ZŠ sv. Don Bosca) aj širšej verejnosti za prejavený záujem a uznanie. Je potešujúce, že dnešní mladí ľudia sa stále vedia nadchnúť pre vedu a vzdelanie.

(Zdroj: https://zsjedlovekostolany.edupage.org)

372-krát videné