pondelok, 18 októbra
Shadow

Žiacka vedecká konferencia ŽIVEKO

Bádanie žiakov našej ZŠ (B. Drienovská, L. Drienovská a Š. Lavrinec) v oblasti biodegradovateľných plastov vyústilo v krásny a šťastný koniec. Na žiackej vedeckej konferencii ŽIVEKO na UKF v Nitre, ktorá sa konala 15.4.2019, boli ocenení 1. miestom za vedecký článok a jeho prezentáciu pred komisiou, tvorenou vysokoškolskými pedagógmi.

Gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Zdroj: https://zsjedlovekostolany.edupage.org/

288-krát videné