Projekty

Nákup vybavenia do školskej jedálne

Názov projektu : Nákup vybavenia do školskej jedálne

Poskytovateľ: Nitriansky samosprávny kraj

Dotačný program : Všeobecný rozvoj územia NSK

Výška dotácie : 5 000,- Eur

Žiadosť podaná : 15.2.2024

Žiadosť schválená : 16.4.2024

48-krát videné