Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o zrušení Základnej školy, jej súčastí a Materskej školy, jej súčastí v obci Jedľové Kostoľany a o zriadení Spojenej školy a jej súčastí

Návrh všeobecného záväzného nariadenia
53-krát videné